« Tilbake til kursoversikten

Prosjektregnskap som styringsverktøy

Jobber du med prosjektregnskap og vil vite mer om hvordan prosjektregnskapet kan gi økt verdi for ledelsen? Dette kurset gir deg innsikt i hvordan riktig rapportering gjør prosjektregnskapet til et styringsverktøy som bidrar til å ta viktige og riktige beslutninger.

Prosjektregnskap i teori og praksis

Prosjektregnskap er et nyttig verktøy, enten man er lovpålagt utarbeidelse av prosjektregnskap eller ikke. Vi tar utgangspunkt i internkontrollen og de lovkrav som styrer utarbeidelsen av prosjektregnskapet, samt de særkravene som gjelder for bygge- og anleggsbransjen. Utarbeidelse av et prosjektregnskap blir eksemplifisert i et case.

Innhold

  • Sammenhengen mellom god internkontroll og prosjektregnskap
  • Hva krever regnskaps- og bokføringsloven?
  • Løpende avregning vs. fullført kontraktsmetode
  • Egenregiprosjekt vs. fremmedregi
  • Prosessen fra anbud til fullføring
  • Tilleggskontrakter
  • Analyser og verdivurderinger av prosjektene
  • Skattereglene
  • Hva kommer i ny regnskapslov?
  • Dokumentasjon, avstemming og bokføring

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 4 100,-

Meld på

Deltakere om kurset

Dette er et kurs som egner seg bra til å få en felles forståelse for hva som er viktig med et prosjektregnskap. Her vil jeg anbefale at både regnskap/controller og prosjektleder fra samme firma går på dette sammen. Kurset var lagt opp til at det var forståelig for begge parter. Kan anbefales.

- Aud Karin Dølving, Llentab AS

Målgruppe

Controller, regnskapssjef/økonomisjef, regnskapsmedarbeider, regnskapsfører, revisor, prosjektleder og andre som jobber med prosjektregnskap.

Kursholder(e)

Autorisasjon

5 timer under fagområdet Finansregnskap

1 timer under fagområdet Skatt/avgift

1 timer under fagområdet Finansregnskap/bokføringsregelverket

Tid og sted for Prosjektregnskap som styringsverktøy

StedHvorDatoTidspunktKommentarPåmelding
    Sesongens kurs er avholdt