« Tilbake til kursoversikten

Merverdiavgift - hva er nytt fra 1. januar 2017?

Sett av en halv dag til å bli oppdatert på de nye mva.-reglene ved innførsel og ny skattemelding som trådte i kraft 1. januar 2017. Her får du med deg alt om den nye skattemeldingen, samt andre sentrale endringer og nyheter innen merverdiavgift.

Er du usikker på hva endringene betyr for deg?

Vi gir deg en gjennomgang av den nye skattemeldingen for merverdiavgift. Den benyttes ved alle transaksjoner fra og med 1. januar 2017, og inneholder flere nye poster sammenliknet med dagens omsetningsoppgave.

I tillegg får du en gjennomgang av de nye reglene om merverdiavgift ved innførsel av varer, hvem som omfattes av omvendt avgiftsplikt og hvordan innførselsavgiften skal beregnes og rapporteres.

Vi ser også nærmere på endringene av terminlengder ved oppgavesvikt og nye regler for bruk av årsterminoppgave. Endringer i representantordningen for næringsdrivende hjemmehørende i en EØS-stat, samt innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene, er også temaer som vil bli gjennomgått.

Kurset vil ha en praktisk vinkling basert på erfaringer så langt og det vil bli åpnet opp for spørsmål underveis og i pauser. Kursholdere med både juridisk avgiftskompetanse og praktisk regnskapskompetanse vil være tilstede.

Innhold

 • Ny skattemelding for mva.
  • Bakgrunn, innhold, praktiske eksempler
 • Ny ordning for merverdiavgift ved innførsel av varer
  • Omvendt avgiftsplikt
 • Nye regler for terminlengder for mva.
  • Årsterminoppgave og månedstermin
 • Andre nyheter innen mva.
  • Innføring av nøytral mva. for helseforetak
  • Endringer i representasjonsordningen fra 1. april 2017
 • Spørsmål og svar

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 2 900,-

Meld på

Målgruppe

Regnskapsførere, regnskapsmedarbeidere og regnskapsledere.

Kursholder(e)

Autorisasjon

3,5 timer under fagområdet Skatt/avgift

Tid og sted for Merverdiavgift - hva er nytt fra 1. januar 2017?

StedHvorDatoTidspunktKommentarPåmelding
    Sesongens kurs er avholdt