« Tilbake til kursoversikten

Ny som lønnsmedarbeider

Som lønnsmedarbeider har du et stort ansvar overfor både ansatte, ledelsen og myndighetene. Vet du hvilke lover og regler du må ha oversikt over som lønnsmedarbeider? Få grunnleggende kompetanse og oversikt over gjeldende regelverk.

Bli trygg på lønnsarbeidet

Vi viser deg gangen i lønnsbehandlingen, fra ansettelse til lønnskjøring. Hvordan avlønne i forhold til ytelser og fravær? Hvordan rapportere via A-melding? Hvordan beregner du arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk i de forskjellige ytelsene?

På dette kurset lærer du hva som må innhentes av informasjon i forbindelse med ansettelse, lønn, naturalytelser, fraværsbehandling, samt a-melding, andre offentlige oppgaver og årsavslutning.

Innhold

 • Hvilke krav er det til ansettelsesavtalen?
 • Reglene om arbeidstid og rett til overtidsbetaling
 • Forskjellige former for lønn; månedslønn, timelønn, bonus, provisjon osv.
 • Hvordan regner vi ut lønn (månedslønn/timelønn)?
 • Hvordan behandles naturalytelser som for eksempel fri bil og fri telefon?
 • Hvordan behandles utgiftsgodtgjørelser som diett, reiseregninger og bilgodtgjørelse?
 • Hva er a-melding?
 • Hvordan behandles forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift?
 • Hva er de forskjellige registrene i lønnssystemet?
 • Hva bør sjekkes før du starter med et lønnssystem?
 • Hvilke bilag og rapporter gir et lønnssystem oss?
 • Hovedreglene for ferie og feriepenger
 • Hvordan skal vi behandle fravær, sykepenger, foreldrepenger og barns sykdom?

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 4 100,-

Meld på

Deltakere om kurset

Et nyttig og informativt kurs for oss som er nye i arbeid med lønn. Kunnskapsrik foreleser som formidler på en tydelig og forståelig måte.

- Siv-Aina Berg, Intertek Inspection Services Scandinavia AS

Målgruppe

Nye lønnsmedarbeidere og andre som vil ha grunnleggende oversikt over lønnsfaget.

Kursholder(e)

Autorisasjon

5 timer under fagområdet Skatt/avgift

2 timer under fagområdet Annet

Tid og sted for Ny som lønnsmedarbeider

StedHvorDatoTidspunktKommentarPåmelding
    Sesongens kurs er avholdt