« Tilbake til kursoversikten

Anleggskontrakter og prosjektregnskap

Jobber du med prosjektregnskap? Dette kurset belyser sammenhengen mellom gjeldende regnskapsstandarder, bokføringsregelverket og skattemessig behandling av anleggskontrakter. Det fokuseres også på internkontroll og viktigheten av gode rutiner for oppfølging av prosjekt og riktig regnskapsmessig rapportering.

Regelverk for anleggsbransjen

Prosjektregnskap er et nyttig verktøy, enten man er lovpålagt utarbeidelse av prosjektregnskap eller ikke. Vi tar utgangspunkt i internkontrollen og de lovkrav som styrer utarbeidelsen av prosjektregnskapet, samt de særkravene som gjelder for bygge- og anleggsbransjen.

Innhold

  • Sammenhengen mellom god internkontroll og prosjektregnskap
  • Hva krever regnskaps- og bokføringsloven?
  • Løpende avregning vs. fullført kontraktsmetode
  • Egenregiprosjekt vs. fremmedregi
  • Kalkyler, analyser og verdivurderinger av prosjektene
  • Skattereglene
  • Dokumentasjon, avstemming og bokføring

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 4 100,-

Meld på

Deltakere om kurset

Dette er et kurs som egner seg bra til å få en felles forståelse for hva som er viktig med et prosjektregnskap. Her vil jeg anbefale at både regnskap/controller og prosjektleder fra samme firma går på dette sammen. Kurset var lagt opp til at det var forståelig for begge parter. Kan anbefales.

- Aud Karin Dølving, Llentab AS

Målgruppe

Regnskapssjef/økonomisjef, regnskapsmedarbeider, regnskapsfører, controller, revisor, prosjektleder og andre som jobber med prosjektregnskap og anleggskontrakter.

Kursholder(e)

Autorisasjon

5 timer under fagområdet Finansregnskap

1 timer under fagområdet Skatt/avgift

1 timer under fagområdet Finansregnskap/bokføringsregelverket

Tid og sted for Anleggskontrakter og prosjektregnskap

StedHvorDatoTidspunktKommentarPåmelding
OsloScandic Victoria26. okt09.00-16.00 Meld på
BergenScandic Neptun8. nov09.00-16.00 Meld på
StavangerScandic Stavanger City9. nov09.00-16.00 Meld på