« Tilbake til kursoversikten

Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser

Bli en bedre regnskapsanalytiker. Lær hvordan du effektivt kan bruke regnskapet og regnskapstallene som et viktig styringsverktøy for din bedrift.

Hvordan fatte gode beslutninger basert på regnskapet?

Lær å hente ut informasjon om lønnsomhet og finansiell situasjon for å se muligheter og faresignaler, og for å fatte riktige beslutninger. Er du regnskapsfører kan du lære hvordan du på best mulig måte legger til rette for at dine kunder kan bruke regnskapet som styringsverktøy.

Dette 2-dagerskurset har som mål å vise kursdeltakerne at et ajourholdt regnskap kan være et nyttig styringsverktøy også i den løpende driften. Her lærer du hvordan du bryter ned regnskapstallene og utarbeider analyser som kan benyttes i løpende oppfølging.

Du får praktiske tips til hvordan man kan bedre likviditeten, og hvilke tiltak som kan settes inn for å bedre finansieringsstrukturen. Vet du hvor stor betydning kredittid har for bedriftens likviditet? Hva utgjør det om man klarer å senke kredittid fra 20 til 15 dager?

Innhold

  • Generell regnskapsforståelse
  • Regnskapsprinsipper
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Analyse av bedriftens finansielle situasjon - likviditet, finansiering og arbeidskapital
  • Viktige nøkkeltall vedrørende resultat og balanse
  • Andre forhold som må tas hensyn til i analysen av et regnskap
  • Hvordan oppdage faresignaler i virksomheten ved hjelp av analyse av resultat og balanse?
  • Regnskapsmessig og skattemessig behandling av varige driftsmidler

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 6 700,-

Meld på

Deltakere om kurset

Det faglige innholdet svarte til forventning ut fra kursinvitasjon. Meget flink/kunnskapsrik foredragsholder. Veldig bra med oppgaveløsning både alene og i fellesskap. Foredragsholder var også veldig flink til å trekke inn eksempler i sin forelesning.

- Marita Møllen, Knarrlagsund Invest AS

Målgruppe

Kurset er et innførings- og oppfriskningskurs for alle som må forholde seg til finansiell informasjon.

Kursholder(e)

Autorisasjon

14 timer under fagområdet Finansregnskap

Tid og sted for Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser

StedHvorDatoTidspunktKommentarPåmelding
OsloBjørvika Konferansesenter AS30.-31. okt09.00-16.00 Meld på