« Tilbake til kursoversikten

Selskapsrett - aksjeloven

Aksjeselskap - fra stiftelse til avvikling.

Dette kurset gir deg en oversikt over sentrale bestemmelser i aksjeloven som det er viktig å være klar over enten du er aksjonær, styremedlem, leder, regnskapsfører eller revisor.

Aksjelovens bestemmelser

NB! Kurset er oppdatert med de nye reglene som er foreslått av departementet.

Vi gjennomgår reglene for de viktigste hendelsene i et aksjeselskaps liv, fra stiftelse til avvikling, med vekt på de krav som må oppfylles for å drive aksjeselskap.

Kurset fanger opp de sentrale bestemmelsene i aksjeloven. Vi legger vekt på de formelle sidene som regnskapsførere og rådgivere må ha rede på i utøvelsen av sin rolle.

Det legges opp til en bred innføring i regelverket. Kurset anbefales også til deg som ønsker en oppfriskning og gjennomgang av den siste utviklingen.

Innhold

 • Definisjoner i aksjeloven
 • Stiftelse av aksjeselskap
 • Handleplikt ved tap av egenkapital
 • Overgang av aksjer og omsettelighet
 • Selskapets ledelse og generalforsamling
 • Aksjeeierrettigheter
 • Egne aksjer
 • Forhøyelse og nedsettelse av kapital
 • Fusjon og fisjon - formalreglene
 • Oppløsning/avvikling
 • Straffebestemmelser ved brudd på regelverket
 • Utbytteregler

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 4 100,-

Meld på

Målgruppe

Regnskapsførere, revisorer, ledere, økonomiledere, styremedlemmer og ledere.

Kursholder(e)

Autorisasjon

7 timer under fagområdet Rettslære

Tid og sted for Selskapsrett - aksjeloven

StedHvorDatoTidspunktKommentarPåmelding
    Sesongens kurs er avholdt