Årets Kommunaløkonom

Leidulf Skarbø ble tildelt prisen Årets Kommunaløkonom under regnskapskonferansen i Trondheim i desember. 

Årets kommunaløkonom ble kåret under NKK's regnskapskonferanse i Trondheim i desember 2016.  Administrerende direktør Leif Arild Grytbakk i Sticos delte ut Sticos og NKK sin pris til meget overrasket og glad Leidulf Skarbø. 

Leif Arild Grytbakk begrunnet tildelingen slik:

«Årets kommunaløkonom 2016 kjennetegnes ved sin store faglige dyktighet og engasjement som er til nytte både i egen og andre kommuner.

Personen har gjennom en årrekke oppfylt formelle frister innenfor sitt arbeidsfelt og vært en viktig bidragsyter til en sunn kommuneøkonomi i kommunen der vedkommende jobbet.

Budsjettdokument, regnskap og rapporter som vedkommende utarbeider er klare og tydelige. Andre kommuner har også hatt nytte av dette.

Prisvinneren har utrolig god styring og kontroll, og er en ressursperson i forhold til politikere og enheter i kommunen. Personen brukes som ressursperson for både fylkesmannen og KS.

Årets kommunaløkonom tar ansvar for oppgaver utover det som kreves i jobben. Vedkommende ledet et utvalg som skulle lage innstilling og komme med forslag i forhold til kommunereformen.
Prisvinneren er uredd og gir klare svar og meninger når saker diskuteres enten det er økonomi eller andre forhold. Vedkommende beskrives som en person som er «gull verdt» for kommunen.

Årets kommunaløkonom er 54 år gammel, har jobbet som økonomisjef i kommunen siden 1994 og inntil nylig.

Prisen Årets kommunaløkonom 2016 tildeles Leidulf Skarbø, tidligere økonomisjef i Oppdal kommune, nå revisor i Revisjon Fjell IKS.»

Print
915 Rate this article:
5.0

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA