ÅRSOPPGJØR


Årsoppgjøret er en prosess som leder frem til selskapets offisielle årsregnskap og skattemelding i slutten av et regnskapsår. Oppgjøret omfatter både den regnskapsmessige siden som ferdigstilling av årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning, samt den skattemessige siden som innebærer utarbeidelse og innlevering av skattemelding.

Korona må omtales i regnskapet for 2020 Korona må omtales i regnskapet for 2020

Korona må omtales i regnskapet for 2020

Alle som leser regnskap for 2020 vil forvente at det gis opplysninger om hvordan koronapandemien har påvirket virksomheten.

Årsoppgjør – avstemming og dokumentasjon Årsoppgjør – avstemming og dokumentasjon

Årsoppgjør – avstemming og dokumentasjon

Har du kontroll på balansen i regnskapet? Hvis ikke er det stor risiko for at du rapporterer et feil resultat. Og du må huske at koronasituasjonen...
På tide å planlegge årsoppgjøret På tide å planlegge årsoppgjøret

På tide å planlegge årsoppgjøret

God planlegging er en viktig del av årsoppgjørsprosessen. For å få et effektivt gjennomført årsoppgjør må du planlegge og kommunisere med...
Årsoppgjør - varetelling Årsoppgjør - varetelling

Årsoppgjør - varetelling

Varetelling krever forberedelse og gode rutiner. Her får du noen tips til hva som er vesentlig å huske på i denne sammenheng. Det er også et...
12

TEMA