Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring? Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring?

Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring?

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid kan være kompliserte, og om, - eventuelt når, man har rett på overtidsgodtgjøring vil bero på flere ting.
Når er det overtid? Når er det overtid?

Når er det overtid?

Arbeidslivet blir mer og mer fleksibelt. Hvordan er da reglene for overtid?
Slik er reglene for egenmelding Slik er reglene for egenmelding

Slik er reglene for egenmelding

Når har man rett til å bruke egenmelding og når kan arbeidsgiver frata arbeidstaker denne retten?

Arbeidsforhold

Aktuelle nyheter og relevant fagstoff om personal, HR, HMS og personvern.