Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Feriepenger av sykepenger

Feriepenger av sykepenger

Hvis arbeidsgiver har forskuttert sykepenger til ansatte og fått refusjon fra NAV, vil NAV også refundere feriepenger av dette til arbeidsgiver. Dette begrenset til 10,2 % av sykepenger utbetalt av folketrygden for inntil 48 sykepengedager hvert opptjeningsår.

Therese Olsson Storøy, rådgiver i Sticos

Arbeidsgiver er pliktig til å dekke lønn for de første 16 kalenderdagene når en ansatt blir syk. Denne perioden kalles arbeidsgiverperioden. Sykepenger som knytter seg til arbeidsgiverperioden skal utbetales av arbeidsgiveren og regnes med i feriepengegrunnlaget i sin helhet. 

Forskuttering av sykepenger etter arbeidsgiverperioden

Etter arbeidsgiverperioden dekkes sykepenger av NAV, men arbeidsgiver kan være forpliktet eller velge å forskuttere sykelønnen. I slike tilfeller vil NAV refundere sykepenger til arbeidsgiver.

Dersom arbeidsgiver gjennom tariffavtaler eller andre avtaler er forpliktet til å betale full lønn under sykdom, vil den normale forståelsen være at arbeidsgiver også skal beregne feriepenger av denne lønnen. 

Begrensning i refusjon fra NAV

NAV beregner feriepenger av sykepengene for de første 48 sykepengedagene, men ikke utover dette. Forskutterte sykepenger inntil 6 ganger grunnbeløpet blir refundert, men uten beregning av feriepenger fra sykepengedag 49.

NAV beregner feriepenger med 10,2 % (+ 2,3 % for de over 60 år) av sykepenger utbetalt av folketrygden for inntil 48 sykepengedager hvert opptjeningsår. Det vil si at det beregnes feriepenger av sykepengene på nytt for de første 48 sykepengedagene når det er et nytt opptjeningsår.

Tidslinje sykefravær

Lyst til å lære mer om temaet? Sjekk ut vårt nettkurs: Sykepenger og foreldrepenger og Arbeidsgivers beregning av sykepenger

Eksempler

I illustrasjonen nedenfor er det markert eksempler på tre sykefraværsperioder i løpet av ett år. Arbeidsgiverperioden er markert i rødt, de første 48 sykepengedagene etter arbeidsgiverperioden er markert i gult, og sykedager utover dette er markert i blått. NAV vil ikke dekke feriepenger av sykepengene for dagene markert med blå farge.

Flere sykmeldingsperioder i løpet av året

I løpet av et opptjeningsår kan den ansatte ha flere sykepengeperioder. I illustrasjonen ovenfor ser vi et eksempel med en lengre sykefraværsperiode i januar-april, og et nytt sykefravær i juni-juli. Det blir ny arbeidsgiverperiode (markert i rødt). NAV tar over utbetaling ved sykdom utover arbeidsgiverperioden også i sykefraværsperiode II, men NAV beregner ikke feriepenger for disse dagene. De 48 dagene er brukt opp i den første fraværsperioden. I illustrasjonen har vi lagt inn enda et sykefravær i november. Heller ikke da vil NAV beregne feriepenger av sykepengene.

Lavere sats for beregning av feriepenger

NAV beregner feriepenger med 10,2 % uavhengig av om arbeidsgiver beregner 10,2 % eller 12 % feriepenger. Det innebærer at arbeidsgiver får refundert mindre enn det som blir utbetalt til den ansatte, dersom arbeidsgiver beregner 12 % feriepenger. Arbeidsgiver kan begrense feriepengeforpliktelsen til det som trygden dekker. Dette krever da to lønnsarter for sykepenger, en med feriepengeberegning og en uten feriepengeberegning.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn

Print

Sticos holder deg oppdatert: