Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Ny skattemelding for enkeltpersonforetak eller selskap krever forberedelser

Ny skattemelding for enkeltpersonforetak eller selskap krever forberedelser

Skattemeldingen, næringsoppgaven og andre skatteskjemaer erstattes av en ny skattemelding med en tilhørende næringsspesifikasjon. Omgruppering av skjema og poster til nye tema, og endring av kontoer i resultat og balanse, kan gi utfordringer og risiko for feil. Dette må du forberede nå.

Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos

Ny digital skattemelding

For inntektsåret 2021 vil de fleste personlig næringsdrivende motta ny skattemelding. Skatteetaten ønsker at alle som har anledning skal levere i den nye skattemeldingsløsningen, hvor skjema som f.eks. næringsoppgave, avskrivning og personinntekt erstattes av en digital skattemelding og næringsspesifikasjon. Hvorvidt du kan levere skattemeldingen i den nye løsningen, avhenger av om systemet du bruker er tilpasset den nye løsningen. Fra og med inntektsåret 2022 er det imidlertid ikke mulig for personlig næringsdrivende å levere skattemelding i gammel løsning.

Skatteetaten gjennomfører også en pilot i 2022 for aksjeselskap som har valgt bort revisjon, for inntektsåret 2021. Fra og med inntektsåret 2023 plikter alle, både enkeltpersonforetak og selskap, å levere i den nye skattemeldingsløsningen.

Les også: Disse forenklingene vurderer Skatteetaten i ny skattemelding

Næringsrapport skatt en saga blott

Vær oppmerksom på at den forenklede løsningen næringsrapport skatt ikke kan benyttes for inntektsåret 2021. Personlig næringsdrivende med enkle skattemessige forhold vil i stedet kunne fylle ut næringsspesifikasjonen i skattemeldingen på skattetaten.no.

Selskap som tidligere har benyttet næringsrapport skatt må i fremtiden sende fra et system. De vil ikke få tilbud om å fylle ut næringsspesifikasjonen på skatteetaten.no. I en overgangsfase kan selskap taste inn opplysninger i RF-skjema på Altinn, men fra og med inntektsåret 2023 må alle selskap levere fra et system. Vi anbefaler derfor alle selskap som tidligere har sendt inn næringsrapport skatt at de enten skaffer seg et system som kan sende skattemelding i ny løsning, eller ta kontakt med en regnskapsfører eller revisor som har et slikt system.

Kontoplanen er viktig

Du som tidligere har levert skattemelding, næringsoppgave og andre vedleggsskjema fra et system, vet at kontoplanen med tilhørende koblinger til skjema og poster er selve hjertet i et årsoppgjørssystem. Benytter du en kontoplan som i stor grad samsvarer med «standardkontoene» eller «referansekontoene» i systemet, vil du få maksimal nytte av automatikken i systemet. Regnskapstallene knyttes til riktig post, f.eks. i resultat og balanse på side 2 og 3 i næringsoppgaven, permanente forskjeller på næringsoppgaven side 4, eller midlertidige forskjeller. Det er tidsbesparende, og ikke minst reduserer det risikoen for feil, om du velger kontoer så nært opp til systemets standardkontoer som mulig.

Med ny skattemelding vil det bli endringer i postene/kontoene som er tilgjengelige, og du må derfor være ekstra oppmerksom.

Vil du lære mer om skatteberegning, sjekk ut vårt nettkurs Skatteberegning for AS

Samordning av kontoer i resultat/balanse

Den nye næringsspesifikasjonen skal erstatte de tidligere næringsoppgavene, og en hel rekke andre vedleggsskjemaer. Temaet Resultat og Balanse erstatter tidligere side 2 og 3 i næringsoppgavene. Skatteetaten har samordnet alle postene, eller kontoene, som vi tidligere fant i næringsoppgave 1 (for ikke årsregnskapspliktige foretak), næringsoppgave 2 (for årsregnskapspliktige foretak), og næringsoppgave 5 (for ANS og foretak med begrenset regnskapsplikt) i en ny felles liste med kontoer. I lista er det noen kontoer som bare er aktuelle i et skatteregnskap, og noen som bare er aktuelle i et regnskap for regnskapspliktige. Hvilke kontoer som er tilgjengelige for deg, styres etter hvilken regnskapsplikttype foretaket ditt har. Et enkeltpersonforetak kan velge mellom disse regnskapsplikttypene:

  • 1 Ikke årsregnskapspliktig.
  • 2 Årsregnskapspliktig eller
  • 5 Begrenset regnskapsplikt.

Endring i standard kontoplan ved overgang fra næringsoppgave til  næringsspesifikasjon

I forbindelse med denne samordningen har det blitt en rekke endringer i kontonummer som f.eks. et ikke årsregnskapspliktig foretak kan rapportere til i resultat/balanse i næringsspesifikasjonen. Slike endringer kan innebære at en tidligere kobling ikke lenger er gyldig, og må erstattes av en ny. Eller det kan være at en konto har fått flere aktuelle koblinger, og du må velge den koblingen som passer best for din konto. Her kan du håpe på at systemet ditt har laget en god konverteringsrutine, slik at du sikres riktig rapportering videre i næringsspesifikasjonen. For nye årsoppgjørskunder, eller ved opprettelse av nye kontoer hos en eksisterende, er det imidlertid en stor fordel om du i regnskapssystemet bruker en kontoplan som passer til de nye «standardkontoene». Når systemet velger riktig standardkonto for deg, blir det minst mulig arbeid med tilpasning av koblinger. For nye årsoppgjørskunder vil det neppe være noen konverteringsrutine. Uansett om systemet ditt har en slik rutine, må du huske at det er du som har ansvaret for at informasjonen du gir er riktig og fullstendig.

LES OGSÅ: Ubevisste feil i skattemeldingen kan gi tilleggsskatt

For enkeltpersonforetak er det også slik at det forsvinner en hel rekke med kontoer/poster å rapportere til. Dette gjelder bl.a. kravet til spesifisering av egenkapitalkonto og poster uten skattemessig virkning (skattefrie inntekter og næringskostnader uten fradragsrett). Disse kontoene bør knyttes til andre egenkapitalkontoer.

Dette bør du gjøre allerede nå

For å sikre deg en mest mulig smertefri overgang til ny næringsspesifikasjon er det viktig at du setter deg inn i endringene. Både hvilke opplysninger som du kan eller skal rapportere, og ikke minst hvordan dette er implementert i systemet ditt. Et tilleggsmoment i dette er at flere systemleverandører, samtidig med innføring av ny skattemelding, er i ferd med å skrive om systemet til web/skyløsning. Dette innebærer i noen tilfeller at du må sende årsregnskap fra ulike systemer, avhengig av om du skal sende for enkeltpersonforetak eller selskap. Videre kan det innebære at de registrene du kjenner godt fra før, kan bli endret og omgruppert. Vi anbefaler derfor at du holder deg godt orientert om informasjon som din leverandør kan gi deg, både i form av kurs/webinar, på nettsider og i hjelpesystemer.

Kontoplanen er som sagt hjertet i et årsoppgjørssystem, så sørg også for at du i størst mulig grad bruker en kontoplan som ligger så nært opp til standardkontoene i systemet ditt som mulig. I tillegg bør du skaffe deg oversikt over endringer i kontoer (poster) i næringsspesifikasjonen, for her er det grunn til å tro at det vil kunne komme tilsvarende endringer i standardkontoene. En kontoplan tilpasset ny næringsspesifikasjon gir mindre ekstraarbeid og risiko for feil.

I Sticos Oppslag får du oversikt over de viktigste endringene i ny skattemelding, og hvilke kontoer du kan rapportere til i den nye næringsspesifikasjonen. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis i 7 dager. Registrer deg her


Sticos holder deg oppdatert: