Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen oppheves

Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen oppheves

Regjeringen foreslår å fjerne 40% verdsettelsesrabatt for elektriske firmabiler.

Bragi Kristbjörnsson, rådgiver i Sticos

Fordelen ved å bruke arbeidsgivers bil til private formål er skattepliktig inntekt. Beregningsgrunnlaget for fordelen fastsettes med utgangspunkt i listeprisen som ny inkludert verdien av ekstrautstyr. Inntektspåslaget skattlegges som ordinær arbeidsinntekt, med skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift og trinnskatt. I  tillegg  betaler arbeidsgiver arbeidsgiveravgift. Beregningsgrunnlaget kan i enkelte tilfeller settes lavere enn 100% av listepris som ny. Dette gjelder for elbiler, biler som er eldre enn 3 år og biler som er kjørt over 40 000 km pr. år i yrket.

Den særskilte verdsettelsen av elbiler ble i sin nåværende form innført i 2005 og var opprinnelig 75% av listeprisen. Verdsettelsen ble først redusert til 50% av listepris i 2009. I 2018 ble verdsettelsen økt til 60 pst.

Regjeringen Støre foreslår i sitt tilleggsnummer til forslag til statsbudsjett for 2022 å  oppheve denne verdsettelsesrabatten for elbiler, med virkning fra og med  inntektsåret 2022. Formålet er å forenkle skattereglene og gjøre det lettere å etterleve reglene. Forslaget innebærer at 100% av listeprisen skal legges til grunn ved beregning av fordelen for elbiler. Videre foreslås det også å innføre omregistreringsavgift og full trafikkforsikringsavgift for elbiler.

I Sticos Oppslag finner du alltid oppdatert regelverk! Prøv Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Følgende eksempel viser beregning av skattepliktig fordel i 2021 og 2022, for en nyere elbil med listepris kr 700 000, inkl. ekstrautstyr.

 

Inntektsår 2021

Inntektsår 2022

Listepris som ny, inkl. utstyr

kr 700 000

kr 700 000

Verdsettelsesrabatt elbil (40%) 

   -    kr 280 000

kr 0 

Beregningsgrunnlag

kr 420 000

kr 700 000

30% fordel av kr 0 til kr 325 400

kr 97 620

kr 97 620

20 % fordel av resterende 

kr 18 920

kr 74 920

Skattepliktig fordel pr. år 

kr 116 540

kr 172 540

Skattepliktig fordel pr. måned 

kr 9 712

kr 14 378 

 


 
Som fremgår av eksemplet, vil inntektspåslaget etter 2022-regler bli 56  000 kroner høyere enn for samme bil i 2021.  

Beregnet fordel etter standardregelen omfatter all privat bruk av bilen, også bilkostnader pådratt i forbindelse med privat bruk av bilen, som kostnader til drivstoff, reparasjon, assistanse ved havari etc.

Kostnader til lading av elektrisk firmabil

Utgifter til lading av virksomhetens elbil anses som en bilkostnad og er skattemessig fradragsberettiget dersom bilen er en firmabil eller næringsbil. Utgifter til lading av de ansattes private elbiler eller ladbare hybridbiler ved arbeidsgivers forretningslokaler er også skattemessig fradragsberettiget.

Arbeidsgivers dekning av kostnader til lading av elbil er også omfattet av standardtillegget. Dette gjelder imidlertid ikke dekning av kostnader til installasjon av ladestasjon hjemme hos den ansatte.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.


Sticos holder deg oppdatert: