Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrevSkattereglene oppfordrer til kasting av varer

Skattereglene oppfordrer til kasting av varer

Det er tid for varetelling i mange bedrifter. Skatte- og avgiftsreglene gjør det dessverre ofte mer lønnsomt for næringsdrivende å kaste varer som de har problemer med å få solgt, i stedet for å gi de bort.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

I desember gjennomfører mange næringsdrivende varetellinger. I forkant rydder de gjerne lageret og tar stilling til hva de skal gjøre med ukurante varer; dvs. varer som har ligget lenge på lager og som er vanskelig å få solgt. Mange spør om de kan gi bort varene og få fradrag for tapet, men så enkelt trenger det ikke å være. Regelverket kan oppfattes som firkantet og utdatert og tar ikke hensyn til miljøperspektivet.

Sticos Oppslag er alltid oppdatert på gjeldende lovverk innen regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt og personal. Prøv det digitale oppslagsverket gratis!

Hvorfor kan valget bli å kaste varene?

Skatte- og avgiftsreglene bidrar til å gjøre det mer lønnsomt å kaste varer enn å gi dem bort til andre som kan bruke dem.

Gaver

Hvis du velger å gi bort varene til f.eks. Fretex eller andre som gjerne kunne tenke seg å få dem, vil det gå innenfor definisjonen gaver. Uttak av varer som gis som gaver medfører at du må beregne en gevinst eller tap som om varene var blitt solgt. Du får uansett ikke fradrag for tapet som skyldes gaveelementet.

Det må i tillegg beregnes merverdiavgift av uttaket. Det er omsetningsverdien som er grunnlaget beregningene, både med hensyn til skatt og merverdiavgift.

LES OGSÅ: Årsoppgjør – varetelling 

Omsetningsverdien – kan den være null?

Neste spørsmål vil bli om omsetningsverdien kan settes til 0, eller i alle fall lavere enn anskaffelseskost.

I realiteten kan varene ofte ha en verdi som er lavere enn det du har betalt for varene (anskaffelseskost). Da vil du ikke få noen skattepliktig gevinst dersom du får solgt varene, og et tap vil være fradragsberettiget.

Men du må ha meget god dokumentasjon på at varene ikke har noen verdi, eller at de har lavere verdi enn anskaffelseskost dersom du gir bort varene. Hvis varene har ligget lenge på lager og du kan vise til at de er forsøkt solgt til en lav verdi uten å lykkes, bør jo det være et sterkt argument for å kunne sette en lavere omsetningsverdi. Praksis viser likevel at det er vanskelig å hevde dette, særlig med virkning for merverdiavgiften. Etter skattereglene gis det ikke fradrag for verdien av gaver og det kan som sagt være krevende å dokumentere at verdien kanskje er tilnærmet null.

Kastes varene får du fullt fradrag for tapet

Næringsdrivende får gjerne anbefalt at de bør selge eller kaste ukurante varer før varetelling, nettopp for å få skattemessig fradrag for tapet. De slipper da også å beregne mva. som ved uttak og slipper å tenke noe mer på at hvordan de skal dokumentere omsetningsverdien.

Ønsker du å lære mer om verdsettelse av varelager og anbefaling til rutiner for varetelling? Sjekk vårt nettkurs: Varelager

Sticos mener

Dagens regelverk innen skatt og mva. fremstår som utdatert i en tid med mye fokus på miljø, bærekraft og sirkulær økonomi. Myndighetene bør se nærmere på regelverket rundt håndtering av ukurante varer, slik at vi unngår at næringsdrivende av økonomiske årsaker føler seg tvunget til å kaste varer som av rent forretningsmessige årsaker vurderes som ukurante. I så måte er fritak fra plikten til å beregne uttaksmerverdiavgift ved utdeling av matvarer og drikkevarer (næringsmidler) til veldedig formål et steg i riktig retning. Det samme gjelder fritak for sukkeravgift på varer som gis på veldedig grunnlag.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

 

 

Mange kontakter Sticos med spørsmål om de kan gi bort for eksempel klær som de ikke får solgt og få fradrag for tapet, men så enkelt trenger det ikke å være. 


Sticos holder deg oppdatert: