Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Har du oppdatert mal for oppsigelsesbrev?

Har du oppdatert mal for oppsigelsesbrev?

Det er viktig at arbeidsgiver som bruker mal for oppsigelsesbrev sjekker om denne er oppdatert. Dette er særlig aktuelt i disse dager dersom virksomheten skal nedbemanne som følge av  koronapandemiens virkninger. 

Synne Ekevold, rådgiver i Sticos

Arbeidsmiljøloven har regler som arbeidsgiver må følge dersom arbeidsforhold skal sies opp, blant  annet stilles det krav til oppsigelsesbrevet. En oppsigelse fra arbeidsgiver må gis skriftlig. Det stilles  også krav til hvilke opplysninger som må inntas i oppsigelsesbrevet og hvordan oppsigelsesbrevet  skal overleveres til arbeidstakeren. 

På bakgrunn av at loven stiller strenge krav til oppsigelsesbrevets innhold, er det en del arbeidsgivere  som benytter mal når oppsigelsesbrev skal skrives. Gode maler kan bidra til å sikre at de påkrevde  opplysningene kommer med. Det er imidlertid viktig å sørge for at malen som benyttes er oppdatert i  henhold til gjeldende regler, hvis malen ikke er oppdatert må den som skriver oppsigelsesbrevet selv  sørge for å gjøre de nødvendige justeringer. 

Dersom arbeidsgivers oppsigelse ikke oppfyller lovens krav, kan den bli kjent ugyldig. 

Lyst til å lære mer om temaet? Sjekk ut vårt nettkurs: Oppsigelse og avskjed - avslutning av arbeidsforhold

Endringen i regelen om fortrinnsrett påvirker oppsigelsesbrevets innhold

I sommer (2021) ble arbeidsmiljøloven endret, noe arbeidsgiver blant annet må være oppmerksom på dersom det skal skrives oppsigelsesbrev som skyldes virkningene av koronapandemien. 

Når oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, skal nemlig oppsigelsesbrevet også inneholde  opplysninger om fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet. 

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har i mange tilfeller fortrinnsrett til  ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er  kvalifisert for. 

Vanligvis varer denne fortrinnsretten fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens  utløp, men i sommer ble den utvidet for noen tilfeller. Utvidelsen av fortrinnsretten gjelder dersom arbeidsforholdet avvikles, i perioden fra 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021, på grunn av  virkningen koronapandemien har hatt. I slike tilfeller gjelder fortrinnsretten fra oppsigelsestidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp. Dette skal, i de aktuelle tilfellene, fremgå av oppsigelsesbrevet. 

Er du Sticos Oppslag kunde finnes mer informasjon om oppsigelsesbrev og oppdatert mal for oppsigelsesbrev her. 
Er du Sticos Personal kunde finnes du oppdatert mal for oppsigelsesbrev her.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Sticos holder deg oppdatert: