Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Ny runde med lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Korona: Ny runde med lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Fra 1. februar kan du søke om tilskudd for permitterte som ble tatt tilbake i arbeid ved inngangen av oktober, november og desember. 

Mari Hamnes, rådgiver i Sticos

Søknadsfristen for denne ordningen har gått ut. Les om ny lønnsstøtteordning i denne artikkelen: Korona: Ny lønnsstøtteordning

Tilskuddsordningen innebærer at bedrifter med omsetningsfall kan få et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Ordningen gjelder for enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ideelle organisasjoner og stiftelser. En forutsetning for å få tilskudd er at ansatte ble permittert som følge av virusutbruddet.

Størrelsen på tilskuddet vil avhenge av omsetningsfallet i oktober, november og desember, samt stillingsprosent og permitteringsgrad for den ansatte per 31. august. Maksimalt støttebeløp per ansatt per måned er 15 000 kr. Det er ikke mulig å søke for september.

Rett til lønnstilskudd

Foretak må ha omsetningsfall på mer enn 10 prosent i måneden det søkes for. Det er ikke krav om omsetningsfall for ideelle organisasjoner og stiftelser som ikke driver skattepliktig virksomhet.

Det er kun arbeidsgivere som hadde helt eller delvis permitterte ansatte per 31. august som kan søke om tilskudd. Det kan ikke søkes om tilskudd for ansatte som ble permittert etter 31. august 2020. Hvis foretaket har tatt tilbake ansatte i arbeid før 1. september, kan det heller ikke søkes om tilskudd for disse.

Med ansatte menes arbeidstakere som arbeider i virksomheten og som mottar lønn eller annen godtgjørelse for arbeidet fra arbeidsgiver. Lærlinger er derfor også omfattet av ordningen.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere er ikke regnet som ansatte, det kan derfor ikke søkes om tilskudd for dem. Selvstendig næringsdrivende kan likevel søke om tilskudd for sine ansatte, men er ikke å anse som en ansatt selv.

Den ansatte kan avvikle ferie i tilskuddsmånedene, men retten til tilskudd faller bort hvis den ansatte har tatt ulønnet ferie/permisjon i perioden.

Undersøk dette før du søker

For å ha rett til tilskudd må du ha tatt tilbake ansatte som var permitterte per 31. august 2020 innen oktober, november og desember. Den ansatte må ha vært tilbake i arbeid i minst samme stillingsprosent som før permitteringen. Dersom den ansatte kun delvis ble tatt tilbake fra permittering har du ikke rett til tilskudd.

Den ansatte må ha vært i arbeid i hele måneden det søkes tilskudd for. Det betyr at ansatte må være tatt tilbake innen 1. oktober for å ha rett til tilskudd for alle månedene. For å få tilskudd for november må ansatte være tilbake i jobb innen 1. november. Vær også oppmerksom på at det kun gis tilskudd for ansatte som fortsatt er i arbeid frem til 1. februar 2021.

Les også: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

Dersom det er feil eller mangler i rapporteringer i perioden kan det føre til avslag på søknaden. Sjekk derfor at du har rapportert alt som er pliktig gjennom a-meldingen og at arbeidsgiver er registrert i Aa-registeret med riktige opplysninger. Hvis du ser at noe er rapportert feil så må dette rettes opp før du kan søke om tilskudd. Vær spesielt oppmerksom på om stillingsprosent og permitteringsgrad er riktig rapportert.

Søknadsprosessen

Du kan sende inn søknad om tilskudd fra 1. februar. Søknaden sendes inn fra lonnstilskudd.no. Det er Skatteetaten som administrerer ordningen. Søknadsfristen er 1. mars 2021. Du kan søke for én eller flere måneder. Hvis du har sendt inn søknad som har feil eller mangler informasjon, sender du inn en ny søknad. Det er den siste innsendte søknaden som gjelder.

Dokumentasjon og bekreftelse

Husk at du må dokumentere opplysningene du oppgir i søknaden om tilskudd. Dette gjelder både opplysninger om lønn og omsetningstall. Det skal foreligge en oppstilling som underbygger tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden med henvisning til relevant materiale.

Relevant dokumentasjon av lønnsopplysninger kan være spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser, dokumentasjon av lønn, timelister, arbeidskontrakter, og oversikt over overføring av lønnsutbetalinger til de ansatte.

Eksempel på relevant dokumentasjon for omsetningstallene kan være kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon, fakturajournal, oversikt over opptjent inntekt som ikke er fakturert, kjøpsdokumentasjon og kontrakter.

Du må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. Det er derfor viktig å sikre at opplysningene som oppgis i søknaden om tilskudd er tilstrekkelig dokumentert.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev


Sticos holder deg oppdatert: