Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Slik forebygger og håndterer du seksuell trakassering på arbeidsplassen

Slik forebygger og håndterer du seksuell trakassering på arbeidsplassen

Arbeidsgiver plikter å forebygge, reagere ved kjennskap om trakassering og til å sette inn tiltak i tiden etter en trakasseringssak. Her er tiltakene du trenger å vite om. 

Gry Anita Langsæther, rådgiver i Sticos

Likestillingsloven oppstiller et klart forbud mot seksuell trakassering, og det innebærer at det skal være en nulltoleranse for seksuell trakassering på alle arbeidsplasser. I loven er seksuell trakassering definert som «uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes». Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal (kroppsspråk), og ha ulike grader fra eksempelvis simulering av seksuelle handlinger til tilfeller som vil falle inn straffebestemmelsene om voldtekt. 

FÅ GRATIS E-BOK: DETTE MÅ DU VITE FØR DU SKAL SI OPP EN ARBEIDSTAKER

Arbeidsgiver har etter likestillingsloven en lovpålagt plikt til å forebygge trakassering. Plikten til å forebygge trakassering vil også være omfattet av kravene til systematisk HMS-arbeid i arbeidsmiljøloven. 

Tips for å forebygge og håndtere saker om seksuell trakassering 

Ditt ansvar som arbeidsgiver innebærer både å forebygge, reagere ved kjennskap om trakassering, og også å sette inn tiltak i tiden etter en trakasseringssak. 

Forebygging: 

 • Skap en forståelse i virksomheten om hva seksuell trakassering er. De viktigste kjennetegnene er at atferden er uønsket, uoppfordret og enveis. 
 • Informer om og vis at det er null- toleranse for trakassering på din arbeidsplass. 
 • Lag retningslinjer/kjøreregler i samarbeid med de ansatte, herunder gode varslings- og avviksrutiner
 • Gjør rutinene kjent i virksomheten, og gi informasjon om hvordan man skal si i fra om trakassering og hvem man skal henvende seg til. 

Kjennskap til trakassering: 

Plikten til å hindre seksuell trakassering innebærer å ta informasjon på alvor, raskt få oversikt over hva som har skjedd og å følge opp hendelser man har blitt oppmerksom på. 

 • Arbeidsgiver har en aktivitetsplikt. Det verste du kan gjøre som arbeidsgiver er å ikke ta tak i saken. 
 • Fakta skal undersøkes. Både den som blir anklaget for å ha trakassert og den som mener å ha blitt utsatt for trakassering skal få anledning til å uttale seg. 
 • Hold tett kontakt med de involverte i prosessen og unngå å kalle inn til felles møter med de berørte.  
 • Sørg for at reglene om personvern følges
 • Saksbehandlingen må dokumenters. 

En trakasseringssak har uheldige virkninger både for de berørte og arbeidsmiljøet, uansett utfall. Det er derfor viktig at du som arbeidsgiver også har søkelys på tiden etter en trakasseringssak.  

Lær mer om temaet på vårt nettkurs: Seksuell trakassering - for leder

Tiden etter en trakasseringssak:  

 • De som er involvert i saken skal raskt få informasjon om utfallet av saken.  
 • Den som sier ifra om trakassering skal raskt få tilbakemelding om hvordan saken er behandlet, og arbeidsgiver skal sikre at han/hun ikke blir møtt med negative reaksjoner, verken fra ledere eller medarbeidere.  
 • Straffbare forhold skal meldes til politiet. 

I etterkant av en trakasseringssak er det ofte nødvendig å arbeide med arbeidsmiljøet i de deler av virksomheten som er berørt.  

Sticos Personal hjelper deg med å oppfylle lovpålagte krav og å sikre gode rutiner i personalarbeidet. Personalsystemet består av de fire modulene HR-system, HMS-system, Lederhåndbok og Personalhåndbok.

Hold deg faglig oppdatert med Sticos Kurs

Ta etterutdanning når det passer deg med nettkurs eller bestill et skreddersydd internkurs for akkurat din bedrift. 

Les mer om Sticos Kurs

Sticos holder deg oppdatert: