Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Ikke fradragsrett for merverdiavgift på kostnader ved salg av fast eiendom

Ikke fradragsrett for merverdiavgift på kostnader ved salg av fast eiendom

Høyesterett har i en fersk dom slått fast at det ikke er fradragsrett for merverdiavgift på kostnader ved salg av fast eiendom.

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

Saken gjaldt gyldigheten av fem vedtak i Skatteklagenemnda, hvor nemnda ga klager medhold i at det forelå fradragsrett for merverdiavgift på kostnader ved salg av fast eiendom.

Fire av de fem sakene omhandler virksomheter som var frivillig registrert for utleie av fast eiendom, og som solgte byggene som ledd i avvikling av utleieaktiviteten. Den femte saken gjaldt en ordinært registrert virksomhet som solgte bygg, mot at kjøper forpliktet seg til å føre opp et nytt bygg for utleie til selger. Det solgte bygget skulle kjøper leie ut til selger inntil det nye bygget sto ferdig.

De omtvistede beløpene i alle sakene gjaldt merverdiavgift på kostnader til megler som bistod i forbindelse med salgene.

Ikke fradragsrett for merverdiavgift på kostnader knyttet til unntatt omsetning

Salg av fast eiendom er unntatt fra avgiftsplikt, og som hovedregel er det ikke fradragsrett for merverdiavgift på kostnader knyttet til unntatt omsetning. Spørsmålet høyesterett måtte ta stilling til var om det likevel ville foreligge fradragsrett basert på at byggene hadde vært innsatsfaktor i aktivitet registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Høyesterett konkluderte med at det ikke var tilstrekkelig tilknytning mellom kostnadene og den avgiftspliktige aktiviteten i noen av de fem sakene, og avskar retten til fradrag.

Vil du lære mer om merverdiavgift? Sjekk ut våre nettkurs 

Hvilke konsekvenser vil dommen ha?

Det må etter denne avgjørelsen kunne legges til grunn som den store hovedregel, at det ikke foreligger fradragsrett for merverdiavgift ved salg av fast eiendom. Det forhold at eiendommen har vært benyttet i avgiftsregistrert aktivitet er uten betydning.

Høyesterett åpner imidlertid for at det kan tenkes tilfeller hvor det vil foreligge fradragsrett (47):

«Har den avgiftspliktige verksemda derimot ei meir direkte interesse i transaksjonen, kan dette tilseia at tilknytninga er tilstrekkelig til at kostnaden må reknast til bruk også i den avgiftspliktige verksemda. Dette vil mellom anna kunne vera tilfelle der transaksjonen og kostnaden er ein foresetnad for den avgiftspliktige verksemda, slik tilfellet var i Rt-2012-432 Elkjøp.»

Hva så med kjøp av fast eiendom til bruk i avgiftspliktig aktivitet?

Sticos antar at det vil foreligge rett til fradrag for merverdiavgift på kostnader i forbindelse med kjøp av fast eiendom til i avgiftspliktig aktivitet. Det vises her til avsnitt 48 i dommen (Siemens.vedtaket), hvor staten har lagt til grunn at det er fradragsrett for merverdiavgift ved erverv av eiendom, inkludert rådgivning knyttet til fremtidig leiekontrakt. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.


Sticos holder deg oppdatert: