Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Slik blir de nye reglene for salgskvitteringer

Slik blir de nye reglene for salgskvitteringer

Den nye kassasystemloven fra 1.1.2019 har nye krav til salgskvitteringer. Det blir ikke krav til utskrift av salgskvitteringer når det benyttes betalingsløsninger som er integrert i kassasystemet.

Atle Mæhlum, rådgiver i Sticos

I den opprinnelige forskriftsbestemmelsen var det et krav om at det ved alle kontantsalg skal skrives ut en salgskvittering som fremlegges for kunden. Dette kravet har møtt motstand fra flere hold. Både ut fra et kost-/nytteperspektiv og av miljøhensyn hevdes det at dette er et lite hensiktsmessig krav. Finansdepartementet har nå tatt innspillene til etterretning, og fastsatt et unntak fra utskriftskravet når det benyttes betalingsløsninger som er integrert i kassasystemet.

Krav til innhold i salgskvitteringen

Gjeldende krav til innhold i salgskvitteringen videreføres. I tillegg skal salgskvitteringen etter de nye reglene angi type betalingsmiddel, samt ID-nummeret til kassapunktet. Det er også et krav at ordet «Salgskvittering» skal vises øverst på kvitteringen. Dersom salgskvitteringen er fremstilt i elektronisk form skal ordene «Elektronisk salgskvittering» vises. Det er leverandøren av kassasystemet som er ansvarlig for at kravene til standardtekst er oppfylt.

LES OGSÅ: Risikerer bot dersom du ikke har produkterklært kassasystem på plass før 1. januar 2019

Hovedregel for utskrift av salgskvitteringen

Etter de nye reglene skal det ved alle kontantsalg som hovedregel skrives ut en salgskvittering på papir som skal overleveres kunden. Det er altså ikke lenger tilstrekkelig å spørre kunden om hun vil ha kvittering. Kravet er tilfredsstilt dersom for eksempel kvitteringen legges tilgjengelig for kunden på salgsdisken. Det er ikke et krav om at kunden skal ta med seg salgskvitteringen. I tillegg er det også et systemkrav at det ikke skal være mulig å skrive ut mer enn en kopikvittering.

Kravet til utskrift gjelder uansett om kassasystemet har display eller ikke. Dersom det har display skal beløpet som registreres være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart. Det siste kan for eksempel være tilfelle i en restaurant hvor kunden bestiller ved bordet, mens salget blir registrert på kassasystemet et annet sted i lokalet.

Lovgiver begrunner kravet med at det ikke skal være mulig å avslutte et salg uten at kassasystemet skriver ut en salgskvittering, og at dette er viktig for å sikre at salget blir fullstendig registrert.

Kan sendes elektronisk

Kvitteringen kan alternativt sendes kunden elektronisk, f.eks. ved bruk av Digipost, e-post eller til telefon Dette kan være praktisk ved etablerte kundeforhold hvor salgskvitteringen kan sendes til en registrert e-postadresse. Når salgskvitteringen er fremstilt elektronisk, skal ordene «Elektronisk salgskvittering» vises. Dersom kvitteringen blir sendt til kunden elektronisk og det også blir tatt utskrift på papir, skal en av kvitteringene være merket «KOPI».

LES OGSÅ: Hvem slipper å anskaffe produkterklært kassasystem fra 1. januar 2019?

Unntak fra utskriftskravet ved integrerte betalingsløsninger

Men Finansdepartementet har fastsatt et viktig unntak; dersom det ved salget benyttes en betalingsløsning som er integrert i kassasystemet er det ikke nødvendig å skrive ut salgskvitteringen. Unntaket gjelder både ved bruk av integrerte betalingsterminaler og andre integrerte betalingsløsninger. Dette er løsninger hvor informasjon om salget, beløp mv. sendes fra kassasystemet til betalingsløsningen og betalingen registreres automatisk i kassasystemet og det betales med annet enn sedler og mynter. Det er en forutsetning at beløpet som registreres på kassasystemet er lett synlig for kunden og kunden ikke ønsker kvittering. Kunden må derfor i slike tilfeller alltid forespørres om hun vil ha kvittering. Det betyr også at kassapunktet uansett må være tilkoblet en skriver, også på kassapunkt der det benyttes integrerte betalingsløsninger og hvor det ikke er mulig å betale med sedler og mynter. Dersom betalingsløsningen er integrert med kassasystemet skal salgskvitteringen også inneholde transaksjons-ID.

Dersom det benyttes frittstående betalingsterminaler eller det betales med sedler og mynter, skal det alltid skrives ut en salgskvittering.

TA VÅRT NETTKURS: Hvilke krav stiller bokføringsloven til dokumentasjon av kjøp og salg?


Sticos holder deg oppdatert: