Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Nytt rammeverk for kommuneregnskap er vedtatt

Nytt rammeverk for kommuneregnskap er vedtatt

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) fastsatte 23.09.2021 «Rammeverk for kommuneregnskapet».

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Rammeverket er revidert i forbindelse med ny kommunelov og var på høring våren 2021. I høringsrunden kom det ni høringsuttalelser med merknader samt en høringsuttalelse uten merknader. Fagkomiteen i GKRS har gått gjennom høringsuttalelsene og justert rammeverket på bakgrunn av gjennomgangen.

Ingen vesentlige endringer i det kommunale regnskapssystemet

Ny kommunelov innebærer ingen vesentlige endringer i det kommunale regnskapssystemet. Kommuneregnskapet er fremdeles et finansielt og bevilgningsorientert regnskap, med fokus på betalbare størrelser. Det er derfor få materielle endringer i det nå fastsatte rammeverket sammenlignet med rammeverksnotatene fra 2011.

Fire notater er nå erstattet av ett dokument

Rammeverket er betydelig omredigert sammenlignet med rammeverksnotatene fra 2011, blant annet ved at de fire notatene nå er erstattet av ett dokument. Det var noe delte oppfatninger blant høringsinstansene på dette grepet. Det er imidlertid valgt å beholde samlingen av rammeverket i ett dokument, da foreningen mener det gjør rammeverket lettere tilgjengelig for leserne. Rammeverket består av tre deler:

A. Formål og grunnleggende prinsipper

B. Den kommunale regnskapsmodellen

C. Transaksjonstidspunkt

Del A beskriver forutsetninger for og formål med kommuneregnskapet, de grunnleggende kommunale regnskapsprinsippene og metoder for måling.

Del B går mer i dybden og beskriver kommuneregnskapets oppbygging og sammenhenger.

Del C beskriver nærmere transaksjonstidspunktet, dvs. tidspunktet for regnskapsføring av ulike utgifter og inntekter.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.


Sticos holder deg oppdatert: