Sticos Fagstoff

Derfor satser Sticos på teknologien

Derfor satser Sticos på teknologien

Det er på tide at datamaskinene forstår oss, og ikke omvendt! Innovasjonssjef Espen Linløkken og resten av utviklerteamet i Sticos har som mål å revolusjonere måten vi jobber på med kunstig intelligens.

I Sticos sine lokaler på Lade i Trondheim, blant juseksperter og regnskapsspesialister, sitter det en gruppe på 20 systemutviklere. Innerst i første etasje, med lilla vegger og utsikt over en trafikkert hovedvei, klekkes det ut ideer som ingen har tenkt før. Norges første personalsjef med kunstig intelligens er født her, og det er også her at spørKOSTRA ble til.

Mannen som skal stå i front for nytenkning og innovasjon er en finnmarking med master i industriell økonomi fra NTNU. Espen Linløkken har jobbet i Sticos siden 2014, og mener at kunstig intelligens er fremtiden.

- I dag bygger alle systemene på at premissene settes av en datamaskin. Swipe, trykk, skriv inn, velg data, og så videre. Alt er basert på datamaskinens logikk. Gode chatboter snur dette på hodet. Her tar vi sikte på at datamaskin skal møte brukerne på deres premisser. Datamaskin må forstå deg – ikke omvendt.

Mennesker og datamaskiner kombinerer styrkene

En chatbot er rett og slett et dataprogram som du kan snakke til. Sticos har nylig lansert chatboten @else, som er Norges første personalsjef med kunstig intelligens. @else svarer deg når du ønsker å ta fri, lurer på hvor mange feriedager du har til gode, eller trenger nummeret til en kollega.  Espen Linløkken er overbevist om at slike løsninger blir mer og mer aktuell i fremtiden.

- En chatbot er sjeldent syk, er alltid på jobb, og er glad i få de samme spørsmålene om igjen og om igjen. Selv om en levende person selvfølgelig vil være i stand til mye mer enn en chatbot, så ser jeg store muligheter for at mennesker og datamaskiner kan jobbe enda tettere ved å kombinere styrkene sine.

spørKOSTRA – riktig styringsinformasjon

I disse dager jobber utviklerne på spreng for å få gjort de siste justeringene på den neste chatboten som skal lanseres: nemlig spørKostra. spørKOSTRA er en rådgiver med kunstig intelligens som gir svar på art, funksjon og riktig moms-kode. Beta-versjonen av spørKOSTRA lanseres i september.

- Det er ingen hemmelighet at KOSTRA tolkes litt ulik mellom kommunene og innad i en kommune, sier Linløkken, som mener det er et stort potensiale for å få et bedre sammenligningsgrunnlag i kommunene.

spørKOSTRA tar sikte på å gi kommune-Norge en lett tilgjengelig og lik tolkning av KOSTRA. Den skal sikre at inputen i regnskapet blir rett første gang, slik at KOSTRA virkelig kan brukes til sitt opprinnelige formål, nemlig gi god styringsinformasjon. spørKOSTRA gir også hjelp til riktig momsbehandling.

- Det finnes en rekke hjelpemidler som forsøker å oppnå samme effekt, men jeg tror at enkelheten, tilgjengeligheten og det faktum at spørKOSTRA skal forstå brukeren, og ikke omvendt, vil kunne gi ønsket effekt.

Les mer om spørKOSTRA og bli beta-tester her

Fortsatt plass til mennesket

Selv om Espen er mer interessert i innovasjon og teknologi enn gjennomsnittet, tror han ikke at datamaskinene kommer til å ta over jobbene til oss mennesker. Han trekker frem regnskapsbransjen som et eksempel:

- Vi kan jo lese av en rekke framtidsspådommer at regnskapsførerne er spådd en dyster framtid. Jeg tror imidlertid at det kun er noen av oppgavene til regnskapsførerne som er utsatt. Vi må huske på at de har en veldig tett tilknytning til kundene sine. En fantastisk mulighet for å videreutvikle tjenester til kundene sine. Vi i Sticos tror at denne bransjen vil være sentral i å hjelpe AS Norge i fornying, effektivisering og forbedring av konkurransekraft.

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x