Fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter

Fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter

For å likestille trykte og elektroniske tidsskrifter foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å innføre et fritak for merverdiavgift for alle elektroniske tidsskrifter der tidsskriftene allerede finnes på papir.

Atle Mæhlum, rådgiver i Sticos

Et fritak avgrenset til elektroniske parallellutgaver av trykt tidsskrift vil kunne medføre vanskelig avgrensninger, og utformingen av fritaket må derfor utredes nærmere. Et fritak for merverdiavgift er offentlig støtte som må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan, ESA, før det kan tre i kraft. Regjeringen vil derfor komme tilbake med forslag til endringer i reglene på et senere tidspunkt.

Ikke enkeltartikler

Det foreslås ikke innført et tilsvarende fritak for merverdiavgift for enkeltartikler. I tillegg til at et slikt fritak ville omfattet mange aktører, både etablerte mediehus, uavhengige journalister, eksterne produksjonsselskap og utenlandske tilbydere,  ville det blitt krevende å avgrense hva slags innhold/tekster som skulle omfattes av fritaket. Dette skyldes blant annet at et fritak ikke kan avgrenses til tekster som journalister har skrevet. Administrative og avgiftstekniske konsekvenser tilsier derfor at det ikke innføres fritak for merverdiavgift på enkeltartikler.

LES OGSÅHer finner du avgiftssatser for merverdiavgift

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Hold deg oppdatert

Motta aktuelle nyheter og relevant fagstoff på epost.

MELD PÅ NYHETSBREV

TEMA