Sticos Fagstoff

- GDPR kan bli utsatt til 1. juli

- GDPR kan bli utsatt til 1. juli

En regel om folkeavstemninger i Liechtenstein er årsaken til at GDPR i Norge trolig ikke trer i kraft før rundt 1. juli.

Heidi Kultorp, kommunikasjonsrådgiver i Sticos

Et avgjørende ledd i å få den nye personvernloven på plass, er at GDPR-forordningen innlemmes i EØS-avtalen. Det kan tidligst skje på det neste møtet i EØS-komitéen som er 31. mai.

Én måneds frist

Når denne komitéen har sagt sitt, viser det seg imidlertid nok et hinder: EØS-komitéens beslutning vil ikke kunne tre i kraft før alle EFTA-landene har godkjent den, og i Liechtenstein, med deres 37.000 innbyggere, gjelder én måneds frist for den som vil kreve folkeavstemming.

- En beslutning 31. mai vil måtte tas med konstitusjonelt forbehold for Liechtensteins del. Deres interne prosedyrer for en sak av denne art innebærer en måneds frist for et eventuelt krav om folkeavstemning, slik at det konstitusjonelle forbeholdet ikke kan oppheves før tidligst omkring 1. juli. Det betyr at GDPR ikke vil tre i kraft i EØS-avtalen før dette er skjedd. Ikrafttreden på EU-siden er 25. mai og det har vært et poeng for EFTA-landene å få det på plass i EØS så nær samtidig som mulig for å unngå negative praktiske konsekvenser med hensyn til dataoverføring, sier visegeneralsekretær Dag Werno Holter i EFTA til Rett24.

Sårt tiltrengt ekstra tid

- Det kan fortsatt hende at Regjeringen velger å la den norske tilpassingen i loven tre i kraft før EØS formelt har gjort vedtak, men det virker tvilsomt. Dersom de avventer, vil det for norske virksomheter bety litt sårt tiltrengt ekstra tid til å tilpasse seg reglene, sier jurist Kai Runar Bang i Sticos.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyste i mars at en forsinket innlemmelse ikke vil ha betydning for flyten av personopplysninger mellom EU og Norge. Inntil forordningen formelt er innlemmet i EØS-avtalen vil være 95-direktivet som regulerer overføring av personopplysninger mellom EU og Norge.

Har ikke din virksomhet kontroll på GDPR ennå? Prøv Serious Game GDPR fra Sticos og spill deg til handling

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: