Husk å levere årsregnskapet før ferien!

Husk å levere årsregnskapet før ferien!

For å unngå gebyr må årsregnskapet for 2017 være sendt inn via Altinn senest 31. juli. Dette er midt i ferien for mange, slik at innsendingsfristen i praksis blir «før ferien». Husk også at hele styret og daglig leder må signere årsregnskap og eventuell årsberetning, selv om det ikke må fremgå i den innsendte utgaven.

Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos

Frist for innsending

Regnskapspliktige skal sende årsregnskap med vedlegg elektronisk til Regnskapsregisteret senest en måned etter fastsetting. Fristen for innsending kan derfor være tidligere enn 31. juli, men forsinkelsesgebyret løper først fra 1. august. Det er ikke mulig å søke om utsettelse av levering.

Forsinkelsesgebyret

Forsinkelsesgebyret er på ett rettsgebyr (for tiden kr 1 130) pr uke de første 8 ukene, og trappes deretter opp til henholdsvis 2 og 3 ganger rettsgebyret for de neste 10 og 8 ukene. Totalt kan det ilegges gebyr for 26 uker, det vil si maksimalt kr 58 760. Gebyret løper også om det er feil eller mangler ved innsendt årsregnskap, og dette ikke rettes innen 2 uker. Dette kan for eksempel være manglende noteopplysninger, eller manglende revisjonsberetning for revisjonspliktige selskap som ikke har fravalgt revisjon av årsregnskapet. Det er virksomheten som pålegges gebyret, men styremedlemmer er solidarisk ansvarlig med selskapet for påløpt gebyr, dersom virksomheten ikke betaler gebyret innen tre uker etter påkrav fra Regnskapsregisteret.

LES OGSÅ: Slik unngår du tvangsmulkt ved for sen levering av skattemelding

Hva må sendes inn

Forsendelsen må bestå av følgende:

  • Hovedskjema RR-0002 Årsregnskap (oversendelsesbrev) med opplysninger blant annet om dato for fastsetting (dato for generalforsamling)
  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noter til regnskapet (det må være samsvar mellom notehenvisningene og antall noter, og numrene må være riktige)
  • Årsberetning (unntak for små foretak)
  • Kontantstrømoppstilling (unntak for små foretak)
  • Revisjonsberetning (dersom revisjonsplikt/ikke fravalgt revisjon)
  • Konsernregnskap (gjelder morselskap i konsern, unntak for små foretak og morselskap i underkonsern)

Kun elektronisk innsending via Altinn godtas. Unntak fra dette er årsregnskap for indre selskap og årsregnskap satt opp etter IFRS med avvikende oppstillingsplan. Disse kan i stedet velge å levere på e-post.

Hvem signerer

Årsregnskap og eventuell årsberetning skal signeres av samtlige styremedlemmer og daglig leder, selv om disse ikke har deltatt i behandlingen av årsregnskapet. Det er det sittende styret ved avgivelsen som skal signere. I forsendelsen via Altinn er det ikke krav til fysisk signatur på balanse/årsberetning. Her er det en som har rettighet til å signere elektronisk på vegne av enheten i Altinn som med sin elektroniske signatur går god for at hele styret og daglig leder har signert på selskapets årsregnskap.

Påminnelse fra Regnskapsregisteret

Innsendingspliktige som i slutten av juli fremdeles ikke har levert årsregnskapet for regnskapsåret 2017, vil få en påminnelse i Altinn. Hvis e-postadressen i Altinn ikke er korrekt, vil du ikke få e-post om påminnelsen. Kontroller derfor at e-postadressen i Altinn er korrekt, slik at e-postvarsel blir mottatt.

Når du har sendt inn årsregnskapet, vil du få tilbakemelding i innboksen i Altinn og på e-post.

Hvis årsregnskapet har mangler/feil og ikke blir godkjent, sender Regnskapsregisteret nektingsvedtak hvor det står hva som må rettes opp før alt må sendes inn på nytt igjen i en samlet innsending. Dersom du har sendt inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret før innsendingsfristen, får du 2 uker til å rette opp mangler/feil uten at det ilegges forsinkelsesgebyr. Dette gjelder ikke for årsregnskap som blir sendt inn etter innsendingsfristen.

Trenger du et introduksjonskurs til regnskap som gir deg innblikk i oppbygningen av regnskapet og grunnleggende krav til dokumentasjon? Sticos har over 40 nettkurs som holder deg oppdatert og gir deg ny kunnskap. 


 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Hold deg oppdatert

Motta aktuelle nyheter og relevant fagstoff på epost.

MELD PÅ NYHETSBREV

TEMA