Ingen fradrag for merverdiavgift på kostnader ved salg av fast eiendom

Ingen fradrag for merverdiavgift på kostnader ved salg av fast eiendom

Skattedirektoratet sier i en uttalelse at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader i forbindelse med salg av fast eiendom og aksjer.

Skattedirektoratet orienterer i uttalelsen om spørsmål knyttet til fradragsrett ved merverdiavgiftsunntatte transaksjoner, nærmere bestemt ved salg av fast eiendom og salg av aksjer.

Direktoratets klare utgangspunkt er at det ikke foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift på en anskaffelse som knytter seg til en avgiftsunntatt transaksjon.

Skattedirektoratet informerer om endring av standpunkt i tidligere uttalelser hvor man mente at det i visse tilfeller kunne foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom og salg av aksjer i eiendomsselskap.

I tråd med rettsavklaringer som følger av Telenordommen og Finansdepartementets omtale av dommen, trekkes disse uttalelsene tilbake for så vidt gjelder spørsmålene om fradragsrett for inngående merverdiavgift. Direktoratet presiserer at vurderingen i utgangspunktet blir det samme om den avgiftsunntatte transaksjonen er salg av aksjer eller salg av fast eiendom, når omstendighetene for øvrig er tilnærmet like. Direktoratets klare utgangspunkt er dermed at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom. 

Direktoratet opprettholder imidlertid tidligere synspunkter om fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser av rådgivningstjenester som et morselskap pådro seg som ledd i gjennomføring av kapitalforhøyelse.
Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA