Sticos Fagstoff

Ordinær generalforsamling og årsregnskap: utsatt frist i år

Ordinær generalforsamling og årsregnskap: utsatt frist i år

Fristen for å fastsette årsregnskap og avholde generalforsamling er utsatt med to måneder i 2020. Årsregnskapet må fastsettes på generalforsamling senest 31. august. Frist for å sende inn årsregnskapet for å unngå gebyr er 30. september

Mari Hamnes, rådgiver i Sticos

Utsatt frist

Stortinget har vedtatt å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt å holde ordinær generalforsamling, med to måneder i 2020. Seneste frist for å fastsette årsregnskap med balansedato 31. desember 2019 er nå 31. august 2020. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskapet sendes inn senest 30. september.

Tilsvarende utsettelse på to måneder gjelder for foretak med avvikende regnskapsår. Fristen settes likevel ikke lenger enn til utløpet av desember 2020. Det betyr for eksempel at årsregnskap med balansedato 31. mars 2020 får utsatt frist fra 30. september til 30. november. Foretak med balansedato 31. mai 2020 får kun utsatt frist fra 30. november til 31. desember 2020.

For foretak med balansedato i perioden fra 1. januar – 30. juni er frist for innsendelse for å unngå forsinkelsesgebyr 31. januar 2021, dette tilsvarer ordinær frist.

Vær oppmerksom på at de utsatte fristene ikke gjelder for børsnoterte foretak eller foretak som er under tilsyn av Finanstilsynet. Revisjonsforetak, regnskapsførerforetak, finansforetak og eiendomsmeglingsforetak er dermed ikke omfattet av den utsatte fristen.  

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal i henhold til Aksjeloven avholdes innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret. Det vil si innen 30. juni, såfremt selskapet ikke har avvikende regnskapsår. I år er denne fristen utsatt med to måneder.

Senest to uker før generalforsamling skal en eventuell revisjonsberetning være styret i hende. Årsregnskap og eventuell årsberetning og revisjonsberetning skal sendes aksjeeierne senest én uke før generalforsamlingen. Styrets forslag til årsregnskap og eventuell årsberetning må derfor være klart i god tid før dette. Små foretak har ikke plikt til å avgi årsberetning.

På ordinær generalforsamling fastsettes årsregnskap og eventuell årsberetning etter forslag fra styret. Det er styret som har ansvaret for regnskapet, formuesforvaltningen og selskapets økonomiske stilling, slik at det bare er styret som kan legge fram forslag til hvordan årets resultat skal disponeres.

Les også: Styrets sammensetning, oppgaver og plikter: Mange styremedlemmer er ikke klar over ansvaret det medfører

Eventuelle vedtektsendringer, valg av styremedlemmer/varamedlemmer, godtgjørelse til styret og godtgjørelse til og valg av revisor skal også alltid behandles av generalforsamlingen.

Få hjelp med innkalling og protokoll

I veiviseren Ordinær Generalforsamling i Sticos Oppslag får du veiledning og utarbeidet både innkalling og protokoll til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen kan også gjennomføres ved bruk av forenklet generalforsamling, uten møte og uten krav til innkalling, møteleder og to til å signere protokollen. Forenklet generalforsamling passer særlig godt for selskaper med en eller få eiere.

Prøv Sticos Oppslag gratis her

Innsending av årsregnskapet

Regnskapspliktige skal sende årsregnskap med vedlegg elektronisk til Regnskapsregisteret senest en måned etter fastsetting. Fristen for innsending kan derfor være tidligere enn 30. september. Hvis årsregnskapet sendes inn for sent, vil et forsinkelsesgebyr begynne å løpe. Forsinkelsesgebyret for regnskap med ordinært regnskapsår løper i år først fra 1. oktober uavhengig av frist for innsending av årsregnskapet. Det er ikke mulig å søke om utsettelse av innsendelse.

Tidlig innsending av årsregnskap vil sikre tidligere tilbakemelding på om årsregnskapet er godkjent. Dette gir muligheter for avklaring av eventuelle feilmeldinger i tide, før forsinkelsesgebyr begynner å løpe.

Forsinkelsesgebyr

Forsinkelsesgebyret er på ett rettsgebyr (kr 1 172) pr uke de første 8 ukene, og trappes deretter opp til henholdsvis 2 ganger rettsgebyret de neste 10 ukene, deretter til 3 ganger rettsgebyret de siste 8 ukene. Totalt kan det ilegges gebyr for 26 uker, det vil si maksimalt kr 60 944. Gebyret løper også dersom det er feil eller mangler ved innsendt årsregnskap, og dette ikke rettes innen 2 uker. Dette kan for eksempel være manglende noteopplysninger, eller manglende revisjonsberetning for revisjonspliktige selskap som ikke har fravalgt revisjon av årsregnskapet. Det er virksomheten som pålegges gebyret, men styremedlemmer er solidarisk ansvarlig med selskapet for påløpt gebyr, dersom virksomheten ikke betaler gebyret innen tre uker etter påkrav fra Regnskapsregisteret.

Elektronisk signering kan effektivisere prosessen

Årsregnskap og årsberetning skal signeres av hele styret og daglig leder. Innhenting av fysisk signatur på årsregnskapet kan være en tidkrevende prosess for noen selskaper. Heldigvis kan årsregnskap og årsberetning signeres elektronisk, såfremt det benyttes betryggende metoder for autentisering. Bruk av elektronisk signatur kan dermed være et effektivt grep for å redusere tiden fra ferdigstillelse av årsregnskapet til innsending.

Du kan benytte elektronisk signering i våre produkter Sticos Proff, Sticos Oversikt og Sticos Regnskapsmetodikk.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: