Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Endringer i diettgodtgjørelsen etter statens reiseregulativ

Endringer i diettgodtgjørelsen etter statens reiseregulativ

Endringene i statens særavtaler for dekning av utgifter til reise og kost i og utenfor Norge gjelder fra 22. juni 2018. Avtalene inneholder både nye satser og nye beregningsmåter for diettgodtgjørelse ved reiser ut over hele døgn og måltidstrekk.

Marianne Lund, rådgiver i Sticos

Etter flere måneders ventetid, kom endelig kjennelsen fra særskilt tvistenemnd i tvistesaken mellom hovedsammenslutningene i staten og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende statens reiseregulativ. Avtalene, som gjelder fra 22. juni 2018, inneholder flere endringer når det gjelder dekning av kost som er verdt å merke seg.

Økte satser i Norge – reduksjon i utlandet

I det nye reiseregulativet for reiser i Norge har satsene økt både for reiser med og reiser uten overnatting.

Diettsatsene for de enkelte landene i utenlandsavtalen er foreløpig ikke ferdigstilte, men vil bli publisert så snart de er klare.

For reiser i utlandet som varer fra og med 12 timer, både med og uten overnatting, kan diettgodtgjørelse etter full sats for vedkommende land dekkes. Er det imidlertid en dagsreise som varer fra 6 til 12 timer, endres diettgodtgjørelsen fra 2/3-deler av full sats som det var tidligere, til 50 % av diettsatsen for vedkommende land.

Diettgodtgjørelse ved nytt diettdøgn

Når det gjelder reiser med overnatting der reisefraværet strekker seg 6 timer eller mer inn i et nytt døgn, har det tidligere vært slik at du har fått diettgodtgjørelse etter satsen som gjelder ved overnatting for et helt nytt døgn. Dette er nå endret i de nye særavtalene både på reiser i Norge og i utlandet.

I Norge så vil reiser som varer fra og med 6 timer og til og med 12 timer ut over et helt døgn gi rett på diettgodtgjørelse etter satsen for dagsreiser 6-12 timer, altså kr 297. Varer overnattingsreisen i mer enn 12 timer ut over et helt døgn, har du rett på diettgodtgjørelse etter satsen for dagreiser over 12 timer, kr 552.

Også i utenlandsregulativet er det endringer under dette punktet. I stedet for å ha rett på full diettgodtgjørelse, vil du nå bare ha rett på 50 % av satsen dersom reisen varer fra 6 til 12 timer inn i det nye døgnet.

Sticos Personal hjelper deg med å oppfylle lovpålagte krav og å sikre gode rutiner i personalarbeidet. Hos oss er fagsupport inkludert. I Sticos jobber et av landets beste ekspertteam innen arbeidsrett, og vi hjelper deg hvis du står fast.

Måltidstrekk

Det er ikke bare selve diettsatsene som har endret seg i de nye avtalene. Også hvordan måltidstrekkene skal gjennomføres er vesentlig endret både i inn- og utenlandsavtalen.

En forenkling som har vært etterlengtet hos mange, er at prosentsatsene for måltidstrekk i utlandet nå har blitt lik som i Norge, altså trekk på 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag.

Bortsett fra dette er det ikke så mye forenkling å snakke om. Men samtidig så er nok den nye måten å beregne måltidstrekk på mer fornuftig enn den var tidligere. Utgangspunktet for måltidstrekkene skal nå nemlig beregnes ut fra døgnsatsen uavhengig av reisens varighet.

Se her for fullstendig oversikt over de nye diettsatsene i statens reiseregulativ (reiser i Norge)

Så der du før fikk ulik verdi på en frokost, lunsj eller middag, avhengig av om reisen var med eller uten overnatting samt lengden på dagsreisen, har måltidene nå fått samme verdi. Måltidstrekkene i Norge blir da som følger:

I utlandet vil verdiene på måltidene avhenge av hvilket land du befinner i.

Med en slik beregning av måltidstrekk vil du i teorien kunne bli skyldig diett. For eksempel dersom du er på en 6-12 timers dagreise får påspandert middag. Diettgodtgjørelsen du har krav på ifølge avtalen er 297 kroner, mens middagstrekket er 377 kroner. I slike tilfelle antar Sticos at arbeidstaker ikke blir skyldig i praksis, men at diettgodtgjørelsen blir null.

Prøv @else gratis - Norges første personalsjef med kunstig intelligens

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: