Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Fedres rett til foreldrepenger styrkes fra 2. august 2022

Fedres rett til foreldrepenger styrkes fra 2. august 2022

Fedre får nå en selvstendig rett til 8 uker permisjon med foreldrepenger. Dette skyldes et nytt EU-direktiv om balanse mellom arbeid og familie.

Aina Kregnes, rådgiver i Sticos

Som følge av tilpasninger i foreldrepengeordningen som ivaretar kravene i EU-direktivet om et balansert arbeids- og familieliv, gis fedre en selvstendig rett til 8 uker med foreldrepenger fra 2. august 2022. Det betyr at en far som har opptjent rett til foreldrepenger, kan ta ut 8 uker med foreldrepenger selv om mor ikke fyller kravene til aktivitet i folketrygdloven § 14-13. 

Endringen gjelder for de tilfeller hvor kun far har opptjent rett til foreldrepenger, mens mor enten ikke har vært i arbeid i tiden før fødselen eller har arbeidet for lite til å tjene opp rett til foreldrepenger. 

Dagens regelverk 

For at kravet til aktivitet hos mor skal være oppfylt, må mor enten være i arbeid, ta offentlig godkjent utdanning, delta på heltid i introduksjonsprogram eller kvalifiseringsprogram, være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom eller skade, eller være innlagt i helseinstitusjon. 

Det vil si at selv om far har opptjent rett til foreldrepenger, vil han etter dagens regelverk ikke kunne motta foreldrepenger dersom mor er hjemmeværende på det tidspunktet han ønsker å ta foreldrepermisjon. 

Endringer fra 2. august 2022

8 uker selvstendig rett for far 

Når det bare er far som har opptjent rett til foreldrepenger, har fars rett til uttak av foreldrepenger som tidligere nevnt, frem til nå vært avhengig av mors aktivitet. På bakgrunn av direktivets krav, må det foretas enkelte endringer i folketrygdloven. Endringen innebærer at alle fedre som har opptjent seg rett til foreldrepenger, gis en selvstendig rett på foreldrepenger i en periode på 8 uker. Det vil si at fars rett til foreldrepenger i disse 8 ukene, ikke er avhengig av hva mor gjør i tilsvarende periode. Fedre gis altså rett til å ta ut 8 uker med foreldrepenger uavhengig av om mor har opptjent seg rett til foreldrepenger, og av om hun går ut i aktivitet etter fødselen. 

Aktivitetskravet blir ellers beholdt. Det vil si at dersom far ønsker å ta ut foreldrepenger ut over de 8 ukene, gjelder aktivitetskravet som vanlig, og mor må gå ut i arbeid, studier etc. for at far skal kunne motta foreldrepenger.

Regelverket om foreldrepenger finner du i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrer deg her
Jobber du med kommunalt eller offentlig regelverk, sjekk heller ut Sticos Oppslag Kommune

Antall uker med foreldrepenger øker ikke totalt sett, det er aktivitetskravet for mor som opphører i 8 uker slik at far kan ta ut foreldrepenger uavhengig av mors aktivitet under fars foreldrepermisjon. 

Tidsbegrensning 

Far kan velge å utsette disse 8 ukene til det tidspunktet som passer best, men de må være avviklet innen 3 år etter fødsel eller omsorgsovertakelse, og før man starter med en ny foreldrepengeperiode med et nytt barn.

Her er det vedtatt unntak dersom det er mindre enn 48 uker mellom fødselen/omsorgsovertakelsen av to barn. I slike tilfeller gis  foreldrene nå muligheten til å ta ut det som gjenstår av sine minimumsrettigheter etter EUs svangerskapsdirektiv og EU-direktivet om et balansert arbeids- og familieliv, det vil si 22 uker for kvinner som føder og 8 uker til fedre, medmødre og adoptivmødre. Dette gjelder barn som fødes 2. august eller senere.  

Betalt permisjon i forbindelse med fødsel 

Snart får alle fedre betalt permisjon i forbindelse med fødsel, les mer om dette her

Ikrafttredelse 

De omtalte endringene gjelder barn der fødselen eller omsorgsovertakelsen skjer den 2. august 2022 eller senere. 

Medmødre 

Endringene vil gjelde alle fedre som har opptjent rett til foreldrepenger, og alle regler i lov som gjelder for fedre, gjelder tilsvarende for medmødre. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.


Sticos holder deg oppdatert: