Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Ingen endring i diettgodtgjørelsen etter statens reiseregulativ

Ingen endring i diettgodtgjørelsen etter statens reiseregulativ

Satsene i statens særavtaler for dekning av utgifter til reise og kost i og utenfor Norge gjeldende fra 1. juni 2020 videreføres ut 2021. Forhandlingene om nye reiseavtaler i staten er utsatt til høsten 2021.

Therese Olsson Storøy, rådgiver i Sticos

Hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er blitt enige om å videreføre dagens avtaler til 31. desember 2021. Forhandlingene om nye reiseavtaler i staten er utsatt til høsten 2021. Det er lagt en møteplan for det videre arbeid, med oppstart 31. august.

Partene vil i løpet av avtaleperioden gjennomgå reiseavtalene i sin helhet, med tanke på å tilpasse avtalene til dagens arbeidsliv og organisering. De vil se på blant annet muligheten for å slå sammen innenlandsavtalen og utenlandsavtalen, forenkling av språk og fastsatte prinsipper for utgiftsdekning og arbeidstid på reiser.

Satser

For reiser innenlands

I det nye reiseregulativet for reiser i Norge har satsene økt både for reiser med og reiser uten overnatting.

Reiser i Norge

Fra og med 01.06.2020 

Til og med 31.05.2020 

Reiser over 12 timer med overnatting (døgnsats) 

Kr 801

Kr 780

Reiser f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer

Kr 315

Kr 307

Reiser over 12 timer uten overnatting (dagreiser) 

Kr 585

Kr 570


Når det gjelder reiser med overnatting der reisefraværet strekker seg 6 timer eller mer inn i et nytt døgn, vil reiser som varer fra og med 6 timer og til og med 12 timer ut over et helt døgn kunne dekkes med diettgodtgjørelse etter satsen sats for dagsreiser 6-12 timer, altså kr 315. Varer overnattingsreisen i mer enn 12 timer ut over et helt døgn, kan diettgodtgjørelse dekkes etter satsen for dagreiser over 12 timer, kr 585.

FÅ FULLSTENDIG OVERSIKT OVER STATENS REISEREGULATIV HER

For reiser utenlands

Statens satser oppstiller egne satser for diettgodtgjørelse på reiser i utlandet. Det er egne satser for de ulike landene.

For reiser i utlandet som varer fra og med 12 timer, både med og uten overnatting, kan diettgodtgjørelse etter full sats for vedkommende land dekkes. Er det imidlertid en dagsreise som varer fra 6 inntil 12 timer, dekkes diettgodtgjørelse med 50 % av diettsatsen for vedkommende land.

 Reiser i utlandet

 Fra og med 01.06.2020

 Til og med 31.05.2020

Reiser f.o.m. 12 timer, med eller uten overnatting

Full sats for vedkommende land

Full sats for vedkommende land

Reiser f.o.m. 6 timer og inntil 12 timer (dagreiser)

50 % av full sats

50 % av full sats


Komplett oversikt over alle utenlandssatser mv. finner du i Sticos Oppslag

Skattepliktig del

Diettgodtgjørelse som utbetales utover de trekkfrie satsene er trekkpliktig. På reise uten overnatting kan en arbeidstaker nå få kr 200 trekkfritt dersom reisen varer fra 6 til 12 timer. På dagreiser utover 12 timer, uten overnatting, er den trekkfrie satsen kr 400. Reisen må være en yrkesreise med reiselengde over 15 km, og arbeidstaker må befinne seg i en merkostnadssituasjon for å kunne få utbetalt diettgodtgjørelsen trekkfritt.

På reiser med overnatting er overnattingstypen avgjørende for hva arbeidstaker kan få trekkfritt. Ved overnatting på hybel eller brakke med kokemuligheter eller privat overnatting kan arbeidstaker få kr 91 trekkfritt, ved overnatting på pensjonat, hybel eller brakke uten kokemuligheter kan arbeidstaker få kr 164 trekkfritt. For arbeidstaker som overnatter på hotell, er den trekkfrie satsen kr 589. I de tilfeller reisen varer i mer enn 6 timer inn i nytt døgn, er den trekkfrie satsen samme sats som forrige døgn. De trekkfrie satsene gjelder både for reiser i Norge og utenfor Norge.

Utbetaling av diettgodtgjørelse for reiser i Norge etter statens satser gir en skattepliktig del:

Dagsreiser i Norge

Trekkfritt

Statens satser

Skattepliktig differanse

 6-12 timer

kr 200

kr 315

kr 115

 Over 12 timer

kr 400

kr 585

kr 185

 

Overnatting i Norge

Trekkfritt

Statens satser

Skattepliktig differanse

Hybel/brakke med kokemulighet/privat overnatting

kr 91

kr 801

kr 710

Pensjonat/hybel/brakke uten kokemulighet

kr 164

kr 801

kr 637

Hotell

kr 589

kr 801

kr 212


Tabellen viser at statens satser gir høyere utbetaling enn hva som er trekkfritt for reiser i Norge. I enkelte land, for eksempel Albania hvor statens sats er kr 380, er statens sats lavere enn den skattefrie satsen. Dersom man er bundet av statens satser, vil den ansatte kun ha krav på den lavere satsen.

 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Sticos holder deg oppdatert: