Sticos Fagstoff

Ingen grunn til å si opp avtaler med treningssentrene

Ingen grunn til å si opp avtaler med treningssentrene

Det er flere misforståelser rundt de nye skattereglene for personalrabatt/tredjepartsrabatter.

Marianne Lund, rådgiver i Sticos

Både VG og Adresseavisen skriver at de nye skattereglene får uheldige konsekvenser både for folkehelsa og for treningssentrene som mister kunder.

Organisasjonen Virke mener at slike rabatter tidligere har vært ansett som skattefrie personalrabatter, men at de fra neste år vil anses som rabatter fra tredjeparter og dermed skattepliktig for de ansatte, noe som vil medføre en stor byråkratisk og administrativ byrde for arbeidsgivere.

Men det er ikke slik at de som har avtaler med treningssentre nødvendigvis må skattlegge sine ansatte fra neste år. Det kommer i midlertid an på avtalen, og om arbeidsgiver betaler noe av treningsavgiften for de ansatte eller ikke.

Rabattordninger, vanlige bedriftsavtaler og naborabatter

Rabattordninger som arbeidsgiver kun er en formidler av er ikke skattepliktige.

Vanlige bedriftsavtaler med treningssentre er typiske eksempler på slike rabattordninger som er skattefrie så lenge arbeidsgiver ikke har en forretningsmessig forbindelse med treningssentret.

Andre avtaler der arbeidsgiver på en eller annen måte yter noe tilbake til treningssenteret og er en forretningsforbindelse, vil imidlertid rabatten som de ansatte får være en skattepliktig fordel som arbeidsgiver vil få ansvar for å innrapportere, trekke forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift.

TRENGER DU PÅFYLL? Ta vårt nettkurs om oppsigelse 

Arbeidsgiver betaler treningsavgiften

I tilfeller der arbeidsgiver for eksempel betaler 50 prosent av treningsavgiften for sine ansatte, så vil dette være skattepliktig, noe det også er i dag. Men har man avtale om at våre ansatte får trene på treningssenteret til en redusert pris med bakgrunn i at de jobber hos den og den arbeidsgiveren, uten at arbeidsgiver gir noen ytelser tilbake til treningssenteret, så er dette skattefritt for den ansatte også fra neste år.

Få full kontroll over lovpålagte krav og sikre gode rutiner i personalarbeidet. Prøv Sticos Personal gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x