Innskuddspensjon - egen pensjonskonto

Innskuddspensjon - egen pensjonskonto

Fra 2021 får alle som har innskuddspensjon egen pensjonskonto.  
Egen pensjonskonto gir bedre oversikt, lavere kostnad for deg som arbeidstaker og muligheten til å gjøre valg som kan gi høyere pensjon. 

Hilde Thronæs, rådgiver i Sticos

Arbeidsgiver plikter å informere

Mange arbeidsgivere vil ved overgang til 2021 sende ut informasjon om egen pensjonskonto i deres pensjonsinnretning. Hensikten er å samle tidligere pensjonskapitalbevis til samme konto slik at arbeidstaker får bedre oversikt over innskuddene og lavere kostnader.  

Arbeidsgiver plikter å gi arbeidstaker informasjon om det investeringsvalget som er gjort for pensjonsordningen, herunder om risiko, forventet avkastning og kostnader. Dette gjelder både før innmelding i ordningen og underveis i medlemstiden. 

I tillegg skal det gis tilstrekkelig informasjon slik at arbeidstaker kan foreta investeringsvalg. Dette også til eldre arbeidstakere som har kort tid igjen til uttak av alderspensjon, spesielt da om risikoreduserende tiltak.  

Opprettelse av pensjonskonto

Alle arbeidstakere skal motta følgende skriftlig informasjon fra arbeidsgiver før pensjonskapitalbevis overføres:

  • at overføringen vil bli gjennomført hvis ikke arbeidstaker reserverer seg mot dette innen fristen på 3 måneder 

  • hvilke pensjonskapitalbevis som vil bli overført, størrelsen på midlene og den institusjon de forvaltes i 

  • virkningene av overføringen for arbeidstaker, herunder om kostnader og mulige investeringsvalg for den del av midlene som knytter seg til tidligere opptjent pensjonskapital, 

  • at arbeidstaker får informasjon om sine kostnader, investeringsvalg mv. knyttet til pensjonskapitalbevisene fra institusjonene som forvalter disse 

  • at arbeidstaker har adgang til å inngå avtale med en annen leverandør 

Arbeidstaker har tre valg 

Arbeidstaker kan velge å ikke samle pensjonskapitalbevisene sin i en felles konto. Ønsker arbeidstaker å samle innskuddene, kan dette gjøres hos arbeidsgivers pensjonsleverandør eller de kan velge en selvvalgt institusjon.

Egen pensjonskonto hos arbeidsgiver

Dersom arbeidstaker ikke har reservert seg innen tre måneder etter at informasjon er gitt, gjennomføres overføringen innen fristen for flytting av pensjonskapitalbevis og individuelle avtaler.  

Kostnader til forvaltning av tidligere opptjent pensjonskapital dekkes av arbeidstaker. Arbeidsgiver dekker kostnader til forvaltning av den pensjonskapital arbeidstaker har opptjent i arbeidsforholdet. Det kan avtales en annen fordeling av forvaltningskostnadene for tidligere opptjent pensjonskapital. Arbeidsgiver skal dekke kostnader til administrasjon av ordningen. 

Arbeidstaker velger annen leverandør

Arbeidstaker velger egen leverandør til pensjonskontoen som skal forvalte tidligere opptjente pensjonskapital og opptjening i nåværende arbeidsforhold. Kostnader til forvaltning av midlene og administrasjon av avtalen dekkes her av arbeidstaker. 

Opphør av medlemskap

Ved opphør av medlemskap beholder medlemmet sin rett til den pensjonskapital som er opptjent på tidspunktet ved avslutning av arbeidsforholdet. Når medlemskapet for en arbeidstaker opphører, skal leverandøren sørge for at det utstedes bevis for opptjent pensjonskapital, dvs. Pensjonskapitalbevis. 

I tillegg er medlemstiden på 12 måneder for å beholde sin pensjonskapital opphevet. Det vil si at arbeidstakere som slutter før de har vært ansatt i 12 måneder nå får med seg opptjent pensjonskapital når de slutter. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn  

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: