Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Julebord under koronapandemien - skattemessig behandling

Julebord under koronapandemien - skattemessig behandling

Koronasituasjonen gjør det vanskelig for mange bedrifter å avholde tradisjonelle julebord. Flere ønsker derfor å gjennomføre dette på alternative måter. I den forbindelse oppstår spørsmål om den skattemessige behandlingen.

Håvard Thorsø Johansen , rådgiver i Sticos

Utgangspunkter

Når en bedrift arrangerer julebord, vil dette normalt være skattefritt for de ansatte. Forutsetningen er at vilkårene for rimelige velferdstiltak er oppfylt. Dette innebærer at

  • ytelsen må være en naturalytelse

  • tiltaket må være rimelig

  • tiltaket må omfatte alle eller en betydelig gruppe ansatte (fellesarrangementer)

Begrunnelsen for at slike tiltak er skattefrie, er at dette er med på å skape økt samhold og trivsel på arbeidsplassen.

Vilkårene som er nevnt ovenfor, gjelder som utgangspunkt fortsatt, men med de nyanseringer som følger nedenfor.

Gjennomføring av alternativt julebord – hva godtas som skattefrie velferdstiltak?

Etter spørsmål fra Stortinget, har Finansdepartementet gitt uttrykk for hvordan regelverket skal forstås i lys av pandemien og smitteverntiltakene.

Det er særlig vilkåret om fellesarrangement som er vanskelig å oppfylle med dagens smitteverntiltak. For at smittevernreglene skal kunne overholdes, vil skattemyndighetene derfor godta at de ansatte går ut og spiser i mindre grupper. I tillegg vil det godtas at julebordet arrangeres digitalt, f.eks. via Teams eller Zoom. Dette betyr at arbeidsgiver kan dekke kostnader til mat og drikke som den ansatte får levert hjem til seg.

Vilkårene om at tiltaket må være rimelig og bestå av en naturalytelse, gjelder fremdeles. For at ordningen med mindre grupper og digitale julebord skal være praktisk gjennomførbar, vil det også godtas at arbeidsgiver dekker kostnadene i form av gavekort eller refusjon av utgifter. Når det gjelder alkoholholdig drikke, kan ikke dette fås levert på døra fra restaurant. Det antas imidlertid at den ansatte kan kjøpe dette i butikk og få refundert utgiftene når det gjennomføres digitalt julebord.

Dersom de ansatte mottar gavekort for å gå ut og spise hver for seg, omfattes ikke dette av reglene om rimelige velferdstiltak. Dette vil falle inn under reglene om skattefrie gaver, hvor beløpsgrensen for inntektsåret 2020 er kroner 2 000.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: