Sticos Fagstoff

Kjære arbeidsgiver, det kommer en arbeidshverdag etter korona

Kjære arbeidsgiver, det kommer en arbeidshverdag etter korona

Selv om mange virksomheter nå kaller ansatte tilbake fra permitteringer og hjemmekontor, vil koronapandemien fortsatt prege norsk arbeidsliv i lang tid framover. Her er noen tips å tenke på i forhold til dine medarbeidere.

Gry Anita Langsæther, rådgiver i Sticos

Uforutsigbarhet krevende for alle parter

Koronapandemien har fått store konsekvenser for arbeidslivet. Bekymringer om lønnsomhet, tapte arbeidsplasser og økonomisk utrygghet ble plutselig en realitet for svært mange bransjer i norsk næringsliv.

Uforutsigbarhet er vanskelig for både arbeidstakere og arbeidsgivere. I en tid preget av usikkerhet og hvor situasjonen utvikler seg raskt, er det lett å handle overilt uten å vurdere de mer langsiktige konsekvensene.

Til arbeidsgivere vil jeg si; husk det kommer en arbeidshverdag etter korona. Her er noen tips som kan hjelpe deg i den krevende situasjonen vi står i.

Følg gjeldende regelverk

Myndighetene gjør stadig endringer i lov og forskrifter, for å tilpasse regelverket til koronasituasjonen. I en tid med stadige endringer i regelverket er det viktig at du som arbeidsgiver følger med, slik at du er oppdatert på hvilke regler som gjelder til enhver tid. Er du i tvil om hvilke plikter du har som arbeidsgiver, oppsøk juridisk bistand.

Gi informasjon til de ansatte

Uforutsigbare rammer er krevende å håndtere for ansatte. Det derfor viktig at arbeidsgivere fortløpende gir de ansatte god og oppdatert informasjon om smitte, rettigheter og plikter, virksomhetens forhold og eventuelle endringer i virksomheten som kan få betydning for de ansatte.

Les også: Slik bør du følge opp ansatte på hjemmekontor

Vær en myndig, men forståelsesfull leder

For mange arbeidstakere vil hjemmekontor fortsatt være en realitet i mange uker framover. Arbeidsgiver bør være tydelig på mål og hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres i de tilfeller der de ansatte jobber fra hjemmekontor. Samtidig er det viktig at lederen viser forståelse for den ansatte i den krevende situasjonen vi er i. Vis særlig omtanke for utsatte arbeidstakere som er syke, i risikogrupper for smitte og ansatte som sliter psykisk.

Følg opp ansatte som sitter i karantene og på hjemmekontor

Ledere bør jevnlig følge opp ansatte som sitter i karantene og på hjemmekontor. Det gjelder både ansatte som er smittet og de som ikke er syke. For mange er det krevende å sitte isolert uten sosial kontakt med kollegaer, og mulighet for å diskutere med andre. Flere vil oppleve at det er en stor psykisk belastning å sitte alene og bekymre seg over egen og familiens helse.

Pandemien kan sette tillitsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på prøve.

Husk at arbeidstakerne er din viktigste ressurs, og det kommer en arbeidshverdag etter korona. I disse tider må vi stå sammen. Nå er det særlig viktig å være en god leder, medarbeider og kollega.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: