Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Innreiseforbud, registreringsplikt og innreisekarantene

Korona: Innreiseforbud, registreringsplikt og innreisekarantene

Norge holder fortsatt adgangen til landet stengt for de fleste utenlandske arbeidstakere. Men fra midnatt 1. mars så vil regjeringen slippe opp for dagpendlende arbeidstakere fra Sverige og Finland under forutsetning av at de tester seg hver 7 dag. Dette er reglene som gjelder.

Mari Alstad, rådgiver i Sticos

Karantene – arbeidstakere over landegrensen

For å forstå hvilke unntak regjeringen har satt må vi først skille mellom de ulike karantenene. Det finnes to forskjellige typer karantene: «smittekarantene» og «innreisekarantene».

Smittekarantene (10 dager) gjelder de som enten er smittet eller har vært i nærkontakt med smittet person

Innreisekarantene (10 dager) gjelder de som kommer til landet etter å ha vært i et rødt land.

De unntak fra reglene om karantene som regjeringen har satt, retter seg mot innreisekarantene. 

Innreiseforbud

De tidligere unntakene fra innreisekarantene for utenlandske arbeidstakere vil fra 29.01.21 oppheves og adgangen til landet stenges helt for:

  • Utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)
  • Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.
  • Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.
  • Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse.

Dette innebærer at de aller fleste utenlandske arbeidstakere nå har innreiseforbud. 

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Unntak fra innreiseforbud

Dagpendlende arbeidstakere fra Sverige og Finland er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de testes hver syvende dag. Dagpendling inkluderer kvelds- og nattarbeid, så lenge man reiser hjem etter endt arbeidstid.

Det vil fortsatt være noen få unntak fra innreiseforbud for utenlandske arbeidstakere med kritiske samfunnsfunksjoner. Som et utgangspunkt for hva som anses som kritiske samfunnsfunksjoner kan det ses hen til følgende liste over fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det vil også komme unntak for «strengt nødvendig næringskritisk personell». Dette er en snever søknadsbasert ordning. Ordningen skal etter planen være i drift fra 20. februar. Mer informasjon om dokumentasjonskravene og søknadsskjema kan du finne her.

De nye innreisereglene kommer i tillegg til et omfattende system ved grensen, med krav om negativ test før ankomst til Norge, registering av formålet med reisen og karantenested, obligatorisk test ved grensen og lovpålagt karantene.

Registreringsplikt og krav til negativ test før ankomst

Arbeidstakere som ankommer Norge fra et område som medfører karanteneplikt, skal før innreise registrere nødvendige opplysninger. De må også fremvise attest som viser negativ test for korona. Denne testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst. Registreringsskjema for reisende til Norge finner du her.

Karantenehotell eller egnet oppholdssted? 

Alle som kommer til landet, skal bo på karantenehotell 10 døgn etter innreise. De skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed. Det betyr at en ikke kan reise videre fra f.eks. karantenehotell ved Oslo lufthavn før karantenen er gjennomført.

Alle med innreisekarantene som skal oppholde seg på karantenehotell, disse plikter å registrere seg på hotellet ved ankomst.

Rett til sykepenger i karantene? 

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger dersom karanteneperioden hindrer arbeidstakeren i å utføre arbeid for arbeidsgiveren og dette medfører tap i pensjonsgivende inntekt. Øvrige vilkår for rett til sykepenger må være oppfylt. Arbeidsgiver kan søke om refusjon av sykepenger fra Nav fra dag 4 i perioden. 

Karantene i friperiode gir ikke rett til sykepenger, da en ikke taper pensjonsgivende inntekt. 

De som bryter nasjonale reiseråd og blir pålagt karantene ved innreise til Norge kan nektes sykepenger fra Nav. Dette gjelder likevel ikke arbeidstakere som må tilbringe friperiodene sine i utlandet som følge av manglende oppholdssted i Norge eller manglende muligheter for tilrettelegging av arbeidsgiver. 

Koronatest og koronavaksine - Skattefri fordel? 

Å dekke kostnader for ansatte er etter hovedregelen skattepliktig, og må ha et særskilt grunnlag for det motsatte. At enkelte nødvendige naturalytelser nå vil være skattefritt fastslo Skattedirektoratet i vår i en prinsipputtalelse.  

Forutsetningen for at fordelen skal være skattefri er at tiltaket grunnes i å holde aktiviteten i virksomheten i gang og redusere smittefaren. I tillegg må tiltaket være midlertidig og forholdsmessig.  

Hyppig testing av arbeidstakerne ved innreise kan være et godt tiltak både med å holde aktiviteten i gang ved å få de raskere i arbeid, og for å redusere smittefaren.   

Sticos mener at behovet for hyppig bruk av koronatest kun vil være til stede så lenge innreisekarantene kommer til anvendelse. Med andre ord, så lenge pandemien fortsetter å gjøre land røde. En må i dag tro at pandemien på ett tidspunkt opphører, og at utstrakt bruk av koronatest også derfor er midlertidig. Kostnadene til testing må sees i sammenheng med kostnadene den enkelte virksomhet vil ha ved å ikke kunne ha folk i arbeid. Det samme med de samfunnsmessige kostnadene dette vil føre til. Sticos mener derfor at tiltaket også kan sies å være forholdsmessig.  

Sticos mener derfor at vilkårene for midlertidig unntak om skattefritak for enkelte nødvendig naturalytelser er til stede, og arbeidsgiver kan derfor dekke utgifter til koronatest uten at dette utløser skatteplikt for den ansatte. Det vil derved heller ikke oppstå rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftsplikt i disse tilfellene.  

Dette bekreftes av Skatteetaten. «Kurativ behandling og andre helsetiltak som ellers er skattepliktige er likevel ikke skattepliktige når tiltaket er knyttet til Koronautbruddet i 2020, og tiltaket klart er begrunnet i å holde aktiviteten i virksomheten i gang og å redusere smittefaren.»

Fra 2021 vil arbeidsgivers dekning av kostnader til vaksine mot smittsomme sykdommer, influensavaksine og pandemier være skattefritt for arbeidstaker.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: