Sticos Fagstoff

Korona: Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Korona: Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i arbeid kan få tilskudd etter den nye ordningen. Siden ordningen gjelder for juli og august bør du allerede nå vite hva som skal til for å få tilskudd.

Mari Hamnes, rådgiver i Sticos

Den nye, midlertidige tilskuddsordningen innebærer at bedrifter med omsetningsfall kan få et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Ordningen gjelder for enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ideelle organisasjoner og stiftelser. En forutsetning for å få tilskudd er at ansatte er permittert som følge av virusutbruddet.

Størrelsen på tilskuddet vil avhenge av omsetningsfall i juli og august, samt stillingsprosent og permitteringsgrad for den ansatte per 28. mai. Maksimalt støttebeløp per ansatt er 15 000 kr.

Rett til lønnstilskudd

Foretak må ha omsetningsfall på mer enn 10 prosent i måneden det søkes for. Det er ikke krav om omsetningsfall for ideelle organisasjoner og stiftelser som ikke driver skattepliktig virksomhet.

Det er kun arbeidsgivere som hadde helt eller delvis permitterte ansatte per 28. mai som kan søke om tilskudd. Permitterte ansatte etter 28. mai 2020 kan det ikke søkes om tilskudd for å ta tilbake.

Med ansatte menes arbeidstakere som arbeider i virksomheten og som mottar lønn eller annen godtgjørelse for arbeidet fra arbeidsgiver. Lærlinger er derfor også omfattet av ordningen.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere er ikke regnet som ansatte, det kan derfor ikke søkes om tilskudd for dem. Selvstendig næringsdrivende kan likevel søke om tilskudd for sine ansatte, men er ikke å anse som en ansatt selv.

Les også: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

De ansatte som tas tilbake fra permittering kan avvikle ferie i perioden uten at det er til hinder for at foretaket får tilskudd.

Dette må du forberede allerede nå

For å ha rett til tilskudd må du ha tatt tilbake ansatte som var permitterte per 28. mai 2020 innen juli og august. Den ansatte må tilbake i arbeid i minst samme stillingsprosent som før permitteringen. Dersom den ansatte kun delvis er tatt tilbake fra permittering har du ikke rett til tilskudd.

Den ansatte må ha vært i arbeid i hele måneden det søkes tilskudd for. Det betyr at ansatte må være tatt tilbake innen 1. juli for å ha rett til tilskudd for begge månedene. For å få tilskudd for august må ansatte være tilbake i jobb innen 1. august. Vær også oppmerksom på at den ansatte ikke kan permitteres på nytt før 1. oktober 2020.

Dersom det er feil eller mangler i rapporteringer i perioden kan det føre til avslag på søknaden. Så bruk allerede nå litt tid på å sjekke at du har rapportert alt som er pliktig gjennom a-meldingen og at arbeidsgiver er registrert i Aa-registeret med riktige opplysninger. Hvis du ser at noe er rapportert feil så må dette rettes opp før du kan søke om tilskudd. Vær spesielt oppmerksom på om stillingsprosent og permitteringsgrad er riktig rapportert.

Dokumentasjon og bekreftelse

Husk at du må dokumentere opplysningene du oppgir i søknaden om tilskudd. Det skal foreligge en oppstilling som underbygger tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden med henvisning til relevant materiale. Eksempel på dette er spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser, dokumentasjon av lønn, timelister, arbeidskontrakter, og oversikt over overføring av lønnsutbetalinger til de ansatte. Også kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon, fakturajournal, oversikt over opptjent inntekt som ikke er fakturert, kjøpsdokumentasjon og kontrakter er relevant materiale i denne sammenhengen.

Du må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. Det er derfor viktig å sikre at opplysningene som oppgis i søknaden om tilskudd er tilstrekkelig dokumentert.

Søknadsprosessen

Det blir mulig å sende inn søknaden om tilskudd i oktober. Søknaden sendes inn fra lonnstilskudd.no. Siste frist for å sende inn søknad er 5. november 2020. Tilskuddsordningen gjelder for juli og august. Du kan søke både for juli og august eller bare for august.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: