Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrevKorona: Regelendringer knyttet til omsorgspenger

Korona: Regelendringer knyttet til omsorgspenger

Det er blitt vedtatt flere endringer i reglene for omsorgspenger i forbindelse med koronapandemien. Dette gjelder nå i 2022.

Rådgivere i Sticos

Antall dager med rett til omsorgsdager

For 2022 er antall dager med omsorgspenger hver forelder har krav på per kalenderår, doblet i forhold til hvor mange omsorgsdager folketrygdloven § 9-6 gir rett til for et kalenderår. Det betyr at foreldre med 1-2 barn har krav på 20 omsorgsdager hver, mens foreldre med 3 eller flere barn har krav på 30 omsorgsdager hver for kalenderåret 2022 (jan-des).

Foreldre med kronisk syke eller funksjonshemmede barn får i tillegg 10 ekstra omsorgsdager. For foreldre som er alene om omsorgen, dobles antall omsorgsdager.

Fra juni 2022 må det søkes om ekstra omsorgsdager. Dette gjelder også for de som er alene om omsorgen, og som tidligere har hatt dobbelt antall med omsorgsdager på grunnlag av å være enslig forsørger. Har man flere barn med kronisk sykdom eller funksjonshemming, må det sendes søknad for hvert barn det gjelder for, og foreldrene må søke hver for seg. Det betyr at dersom arbeidsgiver skal få refusjon fra 11. fraværsdag, må arbeidsgiver søke NAV om ekstra omsorgsdager.

Rett til omsorgspenger i særlige tilfeller

Lokal stengning av skole eller barnehage 

Arbeidstaker har rett til ubegrenset antall dager med omsorgspenger ved helt eller delvis stenging av skole eller barnehage på grunn av koronaviruset. I slike tilfeller må stengingen bekreftes av skolen eller barnehagen. Arbeidstaker skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Bekreftelse må gis uavhengig av om arbeidstakers omsorgsdager er brukt opp eller ikke.

NAV legger til grunn at arbeidsgiver har mottatt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger.

Smittevernhensyn

Foreldre med barn som på grunn av særlige smittevernhensyn må holdes hjemme, eksempelvis barn med kronisk sykdom som gjør at barnet er særlig sårbart for smitte, vil ha krav på omsorgspenger. Dette gjelder også dersom hensynet til smittevern gjelder familiemedlem som barnet bor sammen med.

Retten til omsorgspenger som følge av særlige smittevernhensyn forutsetter bekreftelse fra lege, og arbeidstaker skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Det vil si at dersom både barn og foreldre er friske og ingen er i ekstra utsatte risikogrupper, har man ikke rett til omsorgspenger dersom man likevel holder barna hjemme.

Maksimalt antall dager

Arbeidstaker har rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn og/eller når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.

Overføring av omsorgsdager mellom foreldre 

Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder hvor skole eller barnehage er stengt på grunn av korona.

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!


Sticos holder deg oppdatert: