Sticos Fagstoff

Korona: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

Korona: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

Det er vedtatt en rekke endringer i reglene for permittering og dagpenger knyttet til virusutbruddet. Regelverket strammes nå inn i nye endringer med virkning fra 1. november 2020.

Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos

Varslingsfrist ved permittering

Varslingsfristen for permittering er som hovedregel 14 dager. Ved uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. Permittering som skyldes koronapandemien kan være uforutsett. Dette må vurderes konkret.

Arbeidsgivers lønnspliktperiode I og II

Ved iverksettelse av permittering har arbeidsgiver 10 lønnspliktdager hvor arbeidstaker ikke har arbeidsplikt.

Fra 1. november utvides adgangen til å permittere til 52 uker i løpet av de siste 18 måneder. Samtidig innføres en lønnspliktperiode II på 5 virkedager for permitteringer som har vart i 30 uker, fra 1. januar 2021. Det vil si at selv om arbeidstaker har vært permittert helt eller delvis i 30 uker eller mer før 1. januar 2021, skal altså de 5 lønnspliktdagene kun utbetales for de som fremdeles er permittert 1. januar 2021.

Lønnspliktperiode II teller fortløpende 5 virkedager (med unntak av lørdag og søndag), uavhengig av om arbeidstaker har fri, fravær eller arbeid.

Lønnskompensasjon fra NAV

Bestemmelsene om lønnskompensasjon fra NAV på 18 dager etter arbeidsgivers lønnspliktdager, gjaldt kun for permitteringer som ble iverksatt før 1. september.

Med virkning fra 20. mars ble regelverket for rett til dagpenger ved permittering endret. Fra 1. november endres regelverket igjen.

Dagpengesatsen endres fra 2021

Etter arbeidsgivers 10 lønnspliktdager sikres man inntekt på minimum 80 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er under 3G, og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Denne satsen gjelder nå ut kalenderåret 2020, for både løpende permitteringer per 1. november, og nye permitteringer fra 1. november. Regjeringen har imidlertid kommet med et forslag om å forlenge den forhøyede satsen ut mars 2021.

Inntektsgrensen for dagpenger endres

I tillegg endres den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger. Fra 1. november er kravet til inntekt for rett til dagpenger 1,5G de siste 12 avsluttede kalendermåneder, eller 3G siste 36 avsluttede kalendermåneder. Reglene gjelder både for permitteringer og de som blir arbeidsledige.

De midlertidige reglene som ble innført 20. mars 2020, med nedre inntektsgrenser på 0,75G siste 12 avsluttede kalendermåneder, eller 2,25G siste 36 avsluttede kalendermåneder, gjelder fremdeles for løpende permitteringer per 1. november ut året 2020. Fra 2021 endres også kravet til inntekt for rett til dagpenger for disse tilsvarende. Reglene gjelder både permitterte og arbeidsledige.

Kravet til redusert arbeidstid heves for nye permitteringer

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, ble endret fra minimum 50 % til minimum 40 % i mars 2020. For å få rett til graderte dagpenger, må arbeidstiden per meldekortperiode da være redusert med minst 40 %. Dette innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun 2 dager i uka, får rett til dagpenger. Denne ordningen videreføres for løpende permitteringer per 1. november og ut året 2020.

For nye permitteringer fra 1. november må arbeidstiden igjen være redusert med minst 50 % for å ha rett til dagpenger. Samtidig sier forskrift fra 1. november 2020 at det gis rett til graderte dagpenger når arbeidstiden per meldekortperiode er redusert med minst 40 %.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Fra 1. januar 2021 vil imidlertid kravet til arbeidstidsreduksjon og graderte dagpenger for rett til dagpenger, heves til 50 % for alle permitterte. Det betyr at retten til dagpenger per meldekortperiode må være redusert med minst 50 %. Arbeides det ut over 50 % i meldeperioden, faller retten til dagpenger bort for den meldeperioden.

Ventedager innføres igjen fra 2021

Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, ble midlertidig opphevet i mars 2020. Det innebærer at dem som blir permittert ikke må gå 3 dager uten inntekt før dagpenger innvilges. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger.

Fra 1. januar 2021 innføres igjen bestemmelsen om 3 ventedager for nye permitteringer.

Dagpenger til lærlinger

Som en midlertidig ordning får lærlinger dagpenger på 100 % av den delen av lærlinglønn som er under 1,5G, og med 62,4 % av den delen av lærlinglønn som er mellom 1,5G og 6G. Med lærlinglønn menes den lønnen lærlingen hadde på tidspunktet for permittering eller bortfall av lærlingplassen.

Fra 1. november 2020 faller denne bestemmelsen bort. Innvilgede tilfeller vil imidlertid beholde dagpenger ut den totale stønadsperioden på 52 uker.

Permitteringens lengde utvides

Perioden på 26 uker hvor arbeidsgiver fritas for lønnsplikt utvides på nytt fra 1. november 2020.

Arbeidsgiver kan nå permittere i inntil 52 uker i løpet av de siste 18 måneder. Med fratrekk av arbeidsgivers lønnspliktperioder, kan arbeidsgiver da permittere uten lønnsplikt i inntil 49 uker.  Permitteringer som ble iverksatt i mars 2020 vil da også kunne utvides for inntil 52 uker i løpet av de siste 18 måneder.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det ble innført en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av koronapandemien.

Den midlertidige loven om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, oppheves 1. november 2020.

 

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: