Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Nye registrerings- og rapporteringsplikter for alle virksomheter

Nye registrerings- og rapporteringsplikter for alle virksomheter

Stortinget har vedtatt at virksomheter skal identifisere og rapportere opplysninger om sine såkalte reelle rettighetshavere til et offentlig register. Overholdes ikke fristen på 14 dager kan virksomheten risikere tvangsmulkt.

Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos

Når den nye loven om register over reelle rettighetshavere trer i kraft må alle virksomheter innhente og registrere opplysninger om sine reelle rettighetshavere. Virksomheten må også dokumentere hva som er grunnlaget for at de har identifisert vedkommende som reell rettighetshaver, og de må rapportere alle opplysningene til et offentlig register over reelle rettighetshavere. Fristen er 14 dager etter at en ny enhet/virksomhet er registrert, eller 14 dager etter at virksomheten identifiserer nye reelle rettighetshavere. Dersom virksomheten ikke sørger for å oppdatere registeret, kan registeret komme med pålegg om å oppdatere innen en frist. Dersom virksomheten ikke oppdaterer registeret innen fristen, kan registeret gi tvangsmulkt.

Registeret skal oppbevare opplysningene og vurderingene i ti år etter at fysiske personer ikke lenger er reelle rettighetshavere. Formålet med de nye pliktene er at det skal være lettere å avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

LES OGSÅ: Kontanter - hva er regelverket?

Status for loven om register over reelle rettighetshavere

Loven om register over reelle rettighetshavere er vedtatt, men det er foreløpig ukjent når den trer i kraft. Før den kan tre i kraft må regjeringen komme med en forskrift som blant annet sier mer om hvem som skal identifiseres som reelle rettighetshavere. Regjeringen må også få på plass selve rettighetshaverregisteret. Det er ventet at Brønnøysundregistrene skal ha ansvar for dette registeret.

LES OGSÅ: Forvikling med regjeringens forenklinger

Hvem er registreringspliktige

Med registreringspliktige menes juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger, og forvaltere av utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer, som driver virksomhet i Norge (inkl. Jan Mayen og Svalbard). Med andre ord omfatter det i utgangspunktet alle virksomheter, men regjeringen skal komme med en forskrift som bestemmer dette nærmere.

Hva er en reell rettighetshaver

En reell rettighetshaver er den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer en virksomhet. En reell rettighetshaver er fysiske personer som alene eller sammen med nære familiemedlemmer

  • eier mer enn 25 prosent av eierandelene

  • kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer

  • har rett til å velge mer enn halvparten av styremedlemmer eller tilsvarende

  • kan utøve kontroll som nevnt over på grunn av avtale med eiere, medlemmer, virksomheten, vedtekter eller tilsvarende

  • på annen måte utøver kontroll.

Dersom en eller flere fysiske personer har indirekte kontroll over en enhet ved at de kontrollerer andre virksomheter, som igjen har kontroll over enheten, skal den eller de fysiske personene anses å ha kontroll også over enheten.

En persons nære familiemedlemmer er foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, i tillegg til barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Dette skal registreres

Virksomheten skal innhente og registrere disse opplysningene om rettighetshaverne:

  • navn

  • fødselsnummer eller D-nummer (evt. fødselsdato dersom dette mangler)

  • bostedsland

  • statsborgerskap

  • grunnlaget for at vedkommende anses som reell rettighetshaver.

Dersom virksomheten mener det ikke finnes noen reell rettighetshaver, skal virksomheten begrunne og dokumentere denne vurderingen. Dersom enheten mener det finnes en eller flere reelle rettighetshavere, men at det ikke er mulig å identifisere disse, skal også denne vurderingen begrunnes og dokumenteres.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hvordan finne reelle rettighetshavere?

I vårt oppslagsverk Sticos Oppslag finner du tips og veiledning til hvordan selskaper med kompliserte eierstrukturer kan finne sine reelle rettighetshavere. Har du ikke Sticos Oppslag?

Prøv gratis i 30 dager

Sticos holder deg oppdatert: