Sticos Fagstoff

Skjønner Nav egentlig hvordan et enkeltpersonforetak fungerer?

Skjønner Nav egentlig hvordan et enkeltpersonforetak fungerer?

Næringsdrivende har mer enn nok med å gjenreise seg, i stedet for å bruke tiden på kompliserte søknadsprosesser.

Gry Anita Langsæther, rådgiver i Sticos

Som et ledd i regjeringens krisepakke ble det i mars innført en midlertidig inntektssikringsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som mister inntektsgrunnlaget sitt som følge av coronapandemien. Et typisk eksempel er frisører, som fikk påbud om å stenge på dagen av smittevernhensyn. Fra 4. mai kan selvstendig næringsdrivende og frilansere søke digitalt på Navs nettsider.

Det er prisverdig at Stortinget på kort tid har sørget for at vi har en velferdsstat som er finmasket. Uten en slik ordning ville mange selvstendig næringsdrivende stått helt uten inntekt. All ære til Nav som har utviklet flere digitale løsninger i en imponerende fart, og som har opplevd en ekstrem pågang fra både arbeidstagere, arbeidsgivere og næringsdrivende siden coronakrisen startet.

Det er likevel et spørsmål om Nav burde tatt en aldri så liten pause i coronabakken, og stilt noen kritiske spørsmål til sin egen begrepsforståelse av enkelte sentrale vilkår i kompensasjonsordningen.

I rundskrivet til forskriften viser Nav en svak forståelse av det sentrale begrepet «personinntekt». Inntektssikringsordningen skal kompensere for tapt personinntekt. Det er grunn til å stille spørsmål hvordan Nav kan avgjøre hva som er tapt, om de ikke har oversikt over hvordan personinntekt fra næringsvirksomhet beregnes.

Fra rundskrivet ser vi for eksempel at Nav feilaktig «glemmer» å trekke fra kostnader fra bruttoinntekten, og det kan se ut som om Nav mener at innbetalinger fra kunder er skattepliktig personinntekt for næringsdrivende. Videre ser det ut til at Nav mener den næringsdrivende må ha «tatt ut» penger fra virksomheten for at det skal være personinntekt. Det er ikke slik et enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap fungerer.

En forutsetning for at velferdsstaten skal fungere er ikke bare å ha ordninger som sikrer inntekt, vi må også ha digitale løsninger som veileder de som har krav på ytelser enkelte og trygt gjennom søknadsprosessen. Dette er særlig viktig i Norge, hvor vi har mange små og mellomstore virksomheter, med begrensede ressurser til å håndtere kompliserte søknadsprosesser.

Vi får mange henvendelser fra frustrerte næringsdrivende og regnskapsførere som opplever søknadsportalen som lite informativ og ikke egnet til å gi den veiledningen den er ment å gi. I beskrivelsen av beregningsgrunnlaget brukes ord og begreper som er egnet til å stille spørsmål om Nav har skjønt hvordan et enkeltpersonforetak fungerer, og hva som skal regnes som inntekt. 

Vi har også fått tilbakemeldinger fra kunder som ut fra regelverket ikke ser ut til å være avskåret fra å søke på ordningen, men hvor de i den digitale løsningen ikke gis en forklaring på hvorfor de likevel ikke kan søke. Som eksempel har en av ektefellene i et enkeltmannsforetak som drives i fellesskap med den andre ektefellen, blitt avskåret fra å søke gjennom portalen. Regnskapsførere uttrykker også bekymring over at det ikke ser ut til at de kan søke på vegne av kunder.

Vi anbefaler at Nav snarest mulig setter seg ned sammen med representanter fra bransjer som er særlig berørt for å gjennomgå søknadsportalen, slik at den blir praktisk for næringslivet. Næringsdrivende har mer enn nok med å gjenreise seg i den tiden vi er inne i, i stedet for å bruke tiden på kompliserte søknadsprosesser.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: