Sticos Fagstoff

Statsbudsjettet 2021: Lønn og arbeidsrett

Statsbudsjettet 2021: Lønn og arbeidsrett

Permittering, arbeidslivskriminalitet, dagpengeordningen og obligatorisk tjenestepensjon er stikkordene til regjeringens forslag for statbudsjett for 2021 innen lønns- og arbeidsrettsområdet. 

Rådgivere på fagavdelingen i Sticos

Permittering 

Perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering foreslås utvidet fra 26 til 52 uker i løpet av en 18- månedersperiode fra 1. november. Retten til dagpenger utvides tilsvarende. Fra 1. januar 2021 innføres arbeidsgiverperiode II på fem dager for permitteringer som varer mer enn 30 uker. For å stimulere til ytterligere nedgang i antall permitterte har regjeringen foreslått å videreføre lønnstøtteordningen slik at den også gjelder i oktober, november og desember. 

Arbeidslivskriminalitet 

Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet foreslås styrket med 52 millioner kroner. 38 millioner skal gå til Arbeidstilsynet for å sikre bedre håndhevelse av regelverket for innleie som ble innført for byggenæringen i år. 14 millioner går til Petroleumstilsynet for å få bedre kontroll på arbeidsforholdene i offshorebransjen. 

Les også: Statsbudsjettet 2021: Skatt og merverdiavgift 

Skjerpet sanksjonering i dagpengeordningen 

Regjeringen foreslår å skjerpe sanksjonene i dagpengeordningen fra 1. januar 2021, ved å øke varigheten på forlenget ventetid og tidsbegrenset bortfall av dagpenger ved selvforskyldt ledighet og for dem som takker nei til arbeid eller arbeidsmarkedstiltak. Forslaget er på usikkert grunnlag anslått å redusere utgiftene i dagpengeordningen med om lag 180 millioner kroner. 

Obligatorisk tjenestepensjon 

Regjeringen foreslår at Skatteetaten kan dele inntektsopplysninger med pensjonsleverandører i arbeidet med obligatorisk tjenestepensjon (OTP).  Regjeringen foreslår også å styrke tilsynet med at arbeidsgiverne overholder plikten til å opprette en pensjonsordning, ved at tilsynet flyttes fra Finanstilsynet til Skatteetaten. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: