Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Syk i ferien - dette har du krav på

Syk i ferien - dette har du krav på

Ingenting er så kjedelig som å bli syk i ferien, men visste du at du kan få feriedagene tilbake?

Hilde Thronæs, rådgiver i Sticos

Ferie er noe vi alle ser frem til. Det er en tid for å ha det gøy og koble av fra en travel arbeidshverdag. Å få maks utbytte av ferien blir imidlertid vanskelig hvis man er nødt til å tilbringe deler av den i sykesenga. Men heldigvis kan du få feriedagene dine tilbake igjen.

FÅ GRATIS E-BOK: DETTE MÅ DU VITE OM FERIELOVENS BESTEMMELSER

Syk i ferien

Ferien er godt i gang og plutselig ligger man rett ut. Hva gjør man? Er det omgangssyke eller hodepine som man forventer at går over i løpet av en dag eller to er det kanskje ikke verdt bryet å dra til legen for å få sykmelding. Men er det noe annet som ikke går over med det første, f.eks. koronasykdom, så vil det være lurt å komme seg til legen og få sykemelding. Det må imidlertid være egen sykdom – f.eks. å bli satt i korona-karantene vil ikke være tilstrekkelig.

Arbeidstaker som blir syk og helt arbeidsufør i ferien vil nemlig allerede fra første sykedag kunne kreve et tilsvarende antall feriedager utsatt og gitt som ny ferie senere i ferieåret. For å ha rett til ny ferie senere i året må arbeidstakeren dokumentere sykedagene med legeerklæring. Egenmelding gir altså ikke rett på nye feriedager. I tillegg må kravet fremsettes til arbeidsgiver uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt etter ferien. Det skal imidlertid gode grunner til for å vente mer enn 14 dager for å fremsette kravet om utsettelse. 

Det er også viktig å merke seg at utsettelse av ferien kun gis ved full sykmelding. Arbeidstaker som blir delvis sykmeldt under ferien har ikke rett på utsatt ferie, og ferien avvikles derfor som normalt.

Hva hvis man er på ferie i utlandet når man blir syk?

Retten til utsettelse av ferie på grunn av sykdom følger av ferielovens bestemmelser, og ferieloven skiller ikke på hvor man er på ferie når man blir syk - om man er i Norge eller i utlandet. Det eneste som sies i ferieloven er at kravet om utsettelse av ferien må dokumenteres med legeerklæring. Får man en gyldig legeerklæring fra en lege i utlandet, vil altså retten til utsettelse av ferien foreligge. 

Et annet spørsmål som kan være like aktuelt og viktig er om man i så tilfelle har rett på sykepenger for perioden. For å ha rett til sykepenger er det etter norsk rett et krav at man oppholder seg i Norge. EØS-avtalen gir imidlertid rett til sykepenger ved sykdom som inntreffer på ferie i et annet EØS-land. Ved sykdom som inntreffer utenfor EØS har man derimot ikke rett til sykepenger. Man vil da først ha rett til sykepenger fra det tidspunkt man er tilbake i Norge og får sykmelding fra norsk lege.

Syk før ferien

Men hva om man blir syk før ferien i det hele tatt har startet? Blir man syk før ferien starter har man to alternativer til å utsette ferien – utsette hele ferien eller utsette bare de dagene man er syk. 

Alternativ 1:

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien starter har rett til å få hele ferien utsatt til senere i ferieåret. Arbeidstaker må selv kreve ferien utsatt. For å få utsatt hele ferien må kravet fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien. Ved utsettelse av ferien grunnet sykdom før feriestart, utsettes hele den oppsatte ferieperioden til senere i ferieåret. 

 

Alternativ 2:

Hvis arbeidstaker ikke ønsker utsettelse av hele ferien etter denne bestemmelse kan han kreve utsettelse etter bestemmelsen som gjelder hvis han blir sykmeldt i ferien.

 

Også når man blir syk før ferien må arbeidstakeren være helt arbeidsufør for å kunne kreve ferien utsatt. Dersom arbeidstaker er gradert sykmeldt skal han avvikle ferien som normalt. Det er ikke mulig å kombinere ferieavvikling og sykmelding ved å avvikle ferie kun på de dager arbeidstaker skulle vært i arbeid.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Arbeidsgiverperiode og sykepenger ved utsatt ferie

Når arbeidsgiverperioden begynner å løpe avhenger av hva den ansatte krever av utsatt ferie eller ikke.

Hvis arbeidstaker blir syk før ferien og ferien kreves utsatt, betaler arbeidsgiver sykepenger i arbeidsgiverperioden som løper sammenhengende i 16 dager. Deretter er det NAV som overtar utbetalingsansvaret eller eventuelt refunderer sykepengene til arbeidsgiver.

Dersom arbeidstakeren blir syk i ferien og ferien kreves utsatt, regnes arbeidsgiverperioden fra og med den dagen ferien blir utsatt.

Kreves ikke ferien utsatt, anses den som avviklet under sykdom. Dersom den ansatte fremdeles er syk etter ferien regnes arbeidsgiverperioden fra og med den dagen arbeidet skulle vært gjenopptatt.

Sticos Personal hjelper deg med å oppfylle lovpålagte krav og å sikre gode rutiner i personalarbeidet. Se presentasjon her!

Print

Sticos holder deg oppdatert: