Sticos Fagstoff

På disse tre områdene kan kunstig intelligens ta over HR-arbeidet

På disse tre områdene kan kunstig intelligens ta over HR-arbeidet

Onboarding, seleksjon av ansatte og HR-analyser er alle oppgaver hvor det er gunstig å bruke kunstig intelligens, mener Lasse Horndal Johansen.

Heidi Kultorp, kommunikasjon- og innholdsansvarlig i Sticos

Det er særlig på tre områder at kunstig intelligens er godt egnet i HR-arbeidet, ifølge Lasse Horndal Johansen som er organisasjonspsykolog og produktsjef i Sticos. Det var full sal da han holdt foredrag om dette under HR-konferansen PeopleTech.

AI-assistert opplæring og AR-briller

De tre feltene er:

1. Onboarding av nyansatte: En viktig oppgave for HR-ansatte er å bygge kultur gjennom samhold mellom medarbeiderne og organisasjonen, og dette vil fortsatt være en oppgave som bør utføres av mennesker i tiden fremover. Det som handler om regler og rolleforståelse derimot, tror Horndal Johansen kan gjøres med AI-assistert opplæring, og til og med før den ansatte starter i jobben.  

2. Seleksjon og medarbeidersamtaler: Koblingen mellom kunstig intelligens og en forbedret virkelighetssans gjennom bruk av såkalte AR-briller vil gi tilgang til et stort register av ansiktsuttrykk, som blant annet vil kunne avsløre om kandidaten snakker sant eller ikke med en god prosentvis treffsikkerhet. AR-briller legger lag av datagrafikk oppå det man ser i den virkelige verden. Denne metoden tror Horndal Johansen kommer til å bli brukt i både onboardinger, intervjusituasjoner, evalueringer og i oppgaveutføringer fremover. 

3. Big data og analyser: Kunstig intelligens vil øke tilgangen til sanntidsdata som kommer inn i organisasjonen når det kommer til prestasjoner, lønnsomhet, effektivitet og andre parametre. Denne dataen mates inn i HR-analyser som kan brukes som beslutningsstøtte i større HR-strategier. 

GRATIS E-BOK: Dette må du vite før du skal si opp en arbeidstaker

Faktorer for å lykkes i organisasjonen

Så hvordan går det når AI tas i bruk på arbeidsplasser? Motivasjon er avgjørende for å få ansatte til å ta i bruk ny teknologi som blir implementert i organisasjoner, mener Siri Gjølme Eriksen som jobber som førstekonsulent i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Hun har skrevet en masteroppgave ved NTNU om chatboten @else med kunstig intelligens, og hvordan ansatte bruker henne i sitt daglige arbeid. Disse faktorene er av stor betydning, mener Gjølme Eriksen:

- Fit. Det vil si at det må være samsvar mellom teknologi og organisasjon

- Strategi. Det må ligge en plan for hva man vil oppnå med teknologien

- Tilstrekkelig med informasjon til medarbeiderne

- God opplæring

- Oppfølging i etterkant

LES OGSÅ: Slik kan den @else hjelpe deg i HR-arbeidet

Sticos har løsninger for deg som jobber med HR, personal og ledelse. Vi kombinerer teknologi med praktisk fagkompetanse for å gi deg de mest brukervennlige løsningene.

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x