Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Tvungen lønnsnemd, hva betyr det?

Tvungen lønnsnemd, hva betyr det?

Tvungen lønnsnemd er et tiltak myndighetene kan iverksette for å få slutt på arbeidskamp, som streik eller lockout.

Markedsavdelingen i Sticos

Utgangspunktet er at både fagforeninger og arbeidsgiversiden har rett til å benytte seg av arbeidskamp, som streik eller lockout, ved inngåelse eller revisjon av tariffavtale. Arbeidskamp kan benyttes som middel for å presse motparten til å gi etter for kravene som er fremsatt, men påvirker samtidig ofte mange flere enn partene selv. Dersom konsekvensene av arbeidskampen synes å bli alvorlig, har myndighetene muligheten til å gripe inn og løse konflikten med tvungen lønnsnemd.

Hva er tvungen lønnsnemd?

— Tvungen lønnsnemd er et virkemiddel myndighetene kan ta i bruk for å få løst konflikter mellom fagforening og arbeidsgiversiden. Iverksetter myndighetene tvungen lønnsnemd innebærer det at verken arbeidsgiversiden eller fagforeningssiden kan benytte arbeidskamp, som streik eller lockout, inntil uenigheten mellom partene er løst. Det overlates i slike tilfeller til en lønnsnemd å bestemme løsningen i saken, forteller Synne Ekevold som er advokat og rådgiver i arbeidsrett i Sticos.

Lær mer om temaet med vårt nettkurs: Tariffavtale

I hvilke situasjoner iverksetter myndighetene tvungen lønnsnemd?

— Tvungen lønnsnemd benyttes i situasjoner der konsekvensene av arbeidskampen innebærer en trussel mot vesentlige samfunnsinteresser. Det vil typisk være i tilfeller der arbeidskampen medfører at befolkningens liv, helse eller sikkerhet settes i fare. Når regjeringen forleden foreslo tvungen lønnsnemd i arbeidskampen mellom NHO og flyteknikerne (NFO), er det begrunnet i at det oppstår fare for liv og helse dersom ambulanseflyene ikke er i drift. Det at noen ikke får reist på sommerferie er imidlertid ikke god nok begrunnelse for å kunne iverksette tvungen lønnsnemd, selv om det selvfølgelig er en lei situasjon for dem som rammes. Regjeringens forslag om tvungen lønnsnemd i konflikten mellom Lederne og Norsk olje og gass, er begrunnet i at arbeidskampen ville redusere norske gassleveranser slik at energikrisen forverres med de politiske, økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene som følger med det, sier Ekevold.

Hvilke konsekvenser har det for partene at en konflikt løses ved bruk av tvungen lønnsnemd?

—  Når det er vedtatt tvungen lønnsnemd, har ikke partene lenger mulighet til å benytte seg av arbeidskamp for å øve press på motparten. Arbeidskamp må opphøre, og arbeidstakerne skal arbeide som vanlig igjen. I tillegg mister partene anledningen til å bestemme utfallet av konflikten selv ettersom en lønnsnemd treffer vedtak om løsning som er bindende for partene. Lønnsnemden foretar alltid en konkret vurdering av saken, men hvis uenigheten handler om nivået på lønnsforhøyelsen, viser tidligere lønnsnemdsavgjørelser at nivået som regel ender i samsvar med det andre sammenlignbare grupper har godtatt, forklarer Ekevold

Les også hva regjeringen av publisert om tvungen lønnsnemd

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tvungen-lonnsnemnd-i-arbeidskonflikten-mellom-lederne-og-norsk-olje-og-gass/id2922269/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-varsler-tvungen-lonnsnemnd/id2921168/ 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.


Sticos holder deg oppdatert: