Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Tror du at du kan bestemme ferien selv?

Tror du at du kan bestemme ferien selv?

Årets første vårmåned er her, og det bugner av ferietilbud. Fristelsen til å bestille en ferietur til sommeren er stor, men kan du egentlig gjøre det uten å avklare med arbeidsgiver?

Hilde Thronæs, rådgiver i Sticos

Feriefritid

Ferieloven gir deg rett til å ta ut 4 uker og 1 dag med feriefritid i løpet av ferieåret. Mange har i tillegg avtalefestet ferie som gir dem rett til totalt 5 uker med feriefritid. I tillegg så har alle som blir 60 år i løpet av ferieåret, rett til en ekstra uke med feriefritid.

Er du ansatt etter 30. september har du kun rett på en uke med feriefritid i oppstartsåret hos din nye arbeidsgiver.

Feriefritiden er uten lønn, som kompensasjon for dette lønnsbortfallet får du opptjente feriepenger. Retten til å ta ut feriefritid avhenger ikke av om du får feriepenger eller ikke. Er du ansatt så har du en rettighet til å ta ut ferie. Plikten til å ta ut ferien avhenger av feriepengeopptjeningen i fjor. Du er pliktig til å ta ut det antall feriedager som feriepengene fra i fjor dekker inn lønnsbortfallet for. Så vi snakker altså om rettigheter og plikter når det gjelder feriefritiden.

Rett til drøftelse

Du har rett til å få drøftet ferien med din arbeidsgiver. Det er imidlertid likevel arbeidsgiver som har siste ord når det gjelder feriefastsettingen.

Har du barn i en barnehage som er stengt hele juli? Hva gjør du da? Svaret er at du må søke arbeidsgiver om ferie og be om en drøftelse av feriefritiden. Dette gjelder også ved andre tungtveiende sosiale forhold. Arbeidsgiver vil se din søknad opp mot dine kollegaers søknader og gi deg et svar ut fra helhetsvurderingen for alle partene.

3 uker sammenhengende

Du kan kreve 3 uker sammenhengende mellom 1. juni og 30. september. Det er imidlertid arbeidsgiver som bestemmer når i perioden du skal ta ut disse 3 ukene. Før dette er avklart bør du ikke bestille den fristende ferieturen. Arbeidsgiver har imidlertid en frist på seg til å varsle om ferietidspunktet 2 måneder før ferien starter.

Hvis barnehagen er stengt i hele juli, kan du kanskje komme til en enighet om å få 3 uker i juli og overlappe med den andre forelderen slik at barnet får 4 uker ferie totalt med sine foreldre?

Restferien

Restferien, som da er en uke og 1 dag iht. ferielovens bestemmelser, kan du kreve å få ta ut sammenhengende. Når i ferieåret dette skal skje, er det arbeidsgiver som har råderett over. Ofte så oppfordrer arbeidsgiver til at disse dagene skal tas ut i perioder med lav aktivitet, f.eks. rundt jul, påske og innklemte dager på våren.

Er du over 60?

Er du over 60 år i løpet av ferieåret har du en ekstra ferieuke. Denne bestemmer du selv tidspunktet for uttaket for. Disse dagene må du varsle minimum 2 uker i forveien til arbeidsgiver.

Denne uken er en del av ferielovens bestemmelse og du kan ikke avtale deg bort fra den. Dekker ikke feriepengene inn lønnstrekket for hele uken, så er du kun pliktig til det antall dager som feriepengene dekker inn.

Avtalefestet ferie

Den avtalefestet ferien er som oftest 4 dager ekstra. Den er ikke lovregulert og skal da behandles i forhold til avtalen mellom arbeidsgiver og de ansatte. Er denne avtalen kommet via en tariffavtale, må du sjekke hva som står i tariffavtalen om plikt/rett til å ta ut disse dagene.


Sticos holder deg oppdatert: