Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Hva gjør du med feriepengene når en ansatt slutter?

Hva gjør du med feriepengene når en ansatt slutter?

Har du en ansatt som slutter i løpet av året? Husk at alle opptjente feriepenger skal utbetales når arbeidsforholdet opphører.

Rådgivere på fagavdelingen i Sticos

Hovedregel for utbetaling av feriepenger ved oppsigelse

Uansett årsak til at en ansatt slutter, om vedkommende sier opp selv, blir oppsagt, går av med pensjon, går over til uføretrygd eller annet, skal alle opptjente feriepenger utbetales når arbeidsforholdet opphører. Dette inkluderer både feriepenger som er opptjent i fjor og feriepenger som er opptjent frem til sluttdatoen i år.

Ifølge ferieloven skal utbetalingen av feriepengene skje den siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet opphører. Dersom arbeidsforholdet opphører etter at feriepengene er utbetalt og det er foretatt ferietrekk, det vil si at arbeidsgiver har holdt tilbake lønn tilsvarende feriens lengde ved utbetalingen av feriepengene, er det lønn for eventuelle ikke-avviklede feriedager som skal utbetales.  
Lar ikke alle feriepengene seg beregne seg på siste lønningsdag, kan disse utbetales samtidig med det avsluttende oppgjøret. Dette oppgjøret bør skje så raskt som mulig etter at arbeidsforholdet er opphørt. 

Sticos Oppslag gir deg svar på alle spørsmål du har om lover innen regnskap, lønn og økonomi. Prøv gratis her!

Ekstra feriepenger for de over 60 år

Mange lurer på om feriepengene for den ekstra ferieuka for de over 60 år må utbetales når en ansatt slutter eller går av med pensjon. Svaret på dette er ja. Dette er lovbestemte feriepenger, og uavhengig av om årsaken er at den ansatte går av med pensjon eller skal over i ny jobb, så er dette feriepenger som tilhører den ansatte. Opptjeningen av disse ekstra feriepengene starter det året den ansatte fyller 59 år. Dette gjør at også ansatte som slutter i løpet av dette året skal ha utbetalt de ekstra feriepengene selv om de ikke fyller 60 år før året etter.

FÅ GRATIS E-BOK: DETTE MÅ DU VITE OM FERIELOVENS BESTEMMELSER

Avtale senere utbetaling

Mange ansatte ønsker imidlertid at feriepenger som er opptjent i opphørsåret, ikke utbetales før året etter, altså i ferieåret. Det kan være mange grunner til dette, blant annet at de ønsker å ha penger igjen når ferien avvikles, men hovedgrunnen er nok at de ikke ønsker at det skal trekkes skatt av dem. 

Ferieloven nevner ingen annen oppgjørsmåte enn hovedregelen nevnt ovenfor. Loven gir et minimumsvern for arbeidstakere, og bestemmelsen kan fravikes når det er til arbeidstakerens fordel. Dersom både arbeidstakeren og arbeidsgiveren ønsker det, kan det derfor inngås avtale om at feriepengene først utbetales i ferieåret, det vil si året etter de er opptjent. Dette fordi det da anses som fordelaktig for arbeidstakeren. 

Finansdepartementet har også uttalt at når en slik avtale mellom arbeidsgiver og den ansatte inngås, er det greit at skatten utsettes. Det vil si at dersom utbetalingen utsettes til ferieåret, skal det ikke foretas forskuddstrekk i feriepengeutbetalingen. De ekstra feriepengene for ansatte over 60 år er imidlertid trekkpliktig selv om de utbetales i ferieåret.

Det er viktig å være klar over at verken arbeidsgiver eller den ansatte kan kreve at utbetalingen av feriepengene utsettes til ferieåret. Dette må partene bli enige om. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev


Sticos holder deg oppdatert: