Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Forslag om feriepenger av dagpenger

Forslag om feriepenger av dagpenger

Det har lenge vært snakk om feriepenger på dagpenger. Nå har forslaget kommet.

Hilde Thronæs, rådgiver i Sticos

I forbindelse med korona-pandemien så vil mange arbeidstakere i år oppleve at feriepengene opptjent i fjor, ikke dekker inn lønnen for hele ferien i år. Arbeidstakere som er tilbake i arbeid og ønsker ferie, vil nå føle at det har de rett og slett ikke råd til. 

Vi har to forhold:

1) Beholde dagpenger under ferieavvikling

Regelverket om at de som har mottatt dagpenger i mer enn et år kan ta ferie med dagpenger, består. Det vil si at de som mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan beholde dagpengene i inntil fire uker uten å være tilgjengelig for arbeid. 

2) Feriepenger av dagpenger

Regjeringen har nå foreslått at de som har mottatt dagpenger i minst 8 uker fra korona-pandemiens start, skal få beregnet feriepenger av dagpengene med 10,2 % i perioden. Beregningsperioden er i 2020 fra april til desember. Maksimale feriepenger settes til 25 000 kroner. Dette gjelder likevel ikke de som har vært langvarig permittert (over 52 uker) pr 7. juni 2021. De vil få fire uker med ferie med dagpenger hvis de fremdeles er arbeidssøkende.

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker tar ferie iht. ferielovens bestemmelser. Arbeidstaker kan velge å ta ut avtalte feriedager uavhengig av feriepengeopptjening, men må minimum ta ut de pliktige feriedagene. Opptjente feriepenger fra 2020 skal dekke lønnsbortfallet for ferieuttaket i år.

Pliktige feriedager regnes ut slik:

Daglønn kan f.eks. være Månedslønn / 21,67 eller Timelønn X gjennomsnittlig antall timer pr dag.

Pliktige feriedager er totale feriepenger opptjent i fjor / daglønn i år.

Eksempel: Arbeidstaker har vært permittert fra mars/april og har en daglønn på kr 1 500.

Daglønn kr 1 500
Grunnlag feriepenger fra arbeidsgiver kr 89 000
Feriepenger fra arbeidsgiver (12 % av kr 89 0000) kr 10 680
* Feriepenger fra NAV, eventuelt andre arbeidsgivere  kr 25 000
Totalte feriepenger opptjent i fjor kr 35 680
Pliktige feriedager (35680/1500) 23 feriedager
* Feriepenger fra NAV kan maksimalt være 25 000. Med en daglønn på kr 1 500 så vil kr 25 000 være for høyt, men arbeidstaker kan ha hatt flere arbeidsgivere og derav fått mer feriepenger.  

Behandles i slutten av april

Merk at dette er et forslag og ikke vedtatt ennå. Det forventes behandlet 26. april 2021. Artikkelen vil bli oppdatert da.

Regjeringen vil komme tilbake i statsbudsjettet for 2022 med oppfølging av den delen av anmodningsvedtaket som gjelder utbetaling i 2022.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: