Sticos Fagstoff

Refusjon av feriepenger fra NAV

Refusjon av feriepenger fra NAV

Hvis arbeidsgiver har forskuttert sykepenger eller foreldrepenger til den ansatte og fått refusjon fra NAV, vil NAV også refundere feriepenger av dette til arbeidsgiver. Denne utbetalingen fra NAV skjer i andre halvdelen av mai måned i ferieåret og mange arbeidsgivere vil nok få seg en overraskelse når beløpet kommer på konto.

Hilde Thronæs, rådgiver i Sticos

Lovmessig begrensning i opptjeningsreglene

NAV beregner og refunderer kun feriepenger av maksimalt 48 sykepengedager hvert år. Av foreldrepenger beregnes feriepenger for de 12 første ukene med full sats (49 uker permisjon) og 15 første ukene med redusert sats (59 uker permisjon).

FÅ GRATIS E-BOK: DETTE MÅ DU VITE OM FERIELOVENS BESTEMMELSER

Mange arbeidsgivere vil dermed få seg en overraskelse når beløpet kommer på konto. Dette fordi det har blitt utbetalt ordinær lønn med full feriepengeavsetning gjennom hele sykefraværet/foreldrepermisjonen. Opptjente feriepenger for den ansatte vil da kunne være en god del mer enn det han eller hun faktisk har krav på ifølge folketrygdloven.

Feriepenger av Arbeidsgivers kostnad Refusjon fra NAV
Sykepenger Arbeidsgiverperioden 16 dager 10,2 % av 48 sykepengedager (etter arbeidsgiverperioden) + eventuelt 2,3 % ekstra for de over 60 år.
Foreldrepenger Ingen (refusjon fra første permisjonsdag) 10,2 % (+ ev. 2,3 %) av 12 første ukene med full sats (49 uker), eventuelt de 15 første ukene med redusert sats (59 uker). Merk at det er de første ukene av permisjonen feriepengene opptjenes. Hvis f.eks. fedrekvoten tas etter de 12 (15) første ukene vil det ikke genereres feriepenger på disse.

Har den ansatte krav på fulle feriepenger av sykepengene/foreldrepengene?

Hvis sykepengene eller foreldrepengene hadde blitt utbetalt direkte fra NAV til den ansatte, ville NAV kun ha utbetalt feriepenger av disse etter lovens bestemmelser. Har arbeidsgiver imidlertid gitt arbeidstaker en avtale om for eksempel «sykepenger utbetales etter folketrygdlovens bestemmelser» eller «arbeidsgiver følger folketrygdlovens bestemmelser ved utbetaling av foreldrepenger», så bør arbeidsgiver stoppe feriepengeavsetningen når opptjeningstiden er utløpt, det vil etter 48 sykepengedager eller 12 (15) uker med foreldrepenger. Dette gjøres best ved å benytte én lønnsart med feriepengeavsetning og en annen lønnsart uten feriepengeavsetning. Da vil lønnsslippen alltid vise korrekt opptjent feriepengegrunnlag.

Les også: Utbetaling av feriepenger - hvorfor trekkes 4/26-deler?

Mange tariffavtaler og interne avtaler har bedre ordninger enn lovens grenser. Hvis arbeidsgiver utbetaler fulle sykepenger eller foreldrepenger og gir full feriepengeopptjening for hele perioden, så vil refusjonen fra NAV i slutten av mai bli mindre enn det arbeidsgiver utbetaler i feriepenger til den ansatte.

Hvordan behandle bilaget fra NAV?

Refusjon av feriepenger på sykepenger/foreldrepenger behandles på samme måte i regnskapet som refusjon sykepenger/foreldrepenger. Husk samtidig å føre beløpet i lønnssystemet for å redusere arbeidsgiveravgiften for mai måned. Her bruker du samme lønnsart som du har benyttet for refusjon sykepenger/foreldrepenger.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: