Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Del 2 - Hyttetur og menneskerettigheter

Del 2 - Hyttetur og menneskerettigheter

Seks hytteeiere gikk til søksmål mot staten fordi de mente karanteneplikt ved innreise fra Sverige var i strid med deres grunnleggende menneskerettigheter.  Borgarting lagmannsrett avsa dom 07.06.2021, der retten avviser brudd på Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).  

Gard S. G. Lyng, advokat i Sticos

Spørsmålet i saken var om plikten til å være i karantene etter opphold på hytta i Sverige var et brudd på menneskerettighetene. Karanteneplikten ved innreise etter overnatting på hytta i Sverige var formelt et unntak fra hovedregelen om innreisekarantene gjeldende for alle som reiste inn i Norge fra geografiske områder med høyt smittetrykk.

Lagmannsretten anerkjenner at karanteneplikten som sådan representerer et inngrep i de rettigheter som er vernet i EMK, som:

  • Hjem og familie
  • Eiendom og
  • Den enkeltes bevegelsesfrihet.

Retten la til grunn at en hytte kan likestilles med et «hjem» for noen hytteeiere selv om det ikke er deres primære hjem, ut fra at antall hyttedøgn klart overstiger normalbruken og at hytteeieren har en vesentlig tilknytning til stedet.

Sticos Oppslag gir deg alltid oppdatert og gjeldende regelverk innen regnskap, skatt, lønn, avgift og personal. Prøv gratis her!

Inngrepet – altså plikten til å være i karantene i en periode etter innreise – hadde som formål å sikre liv og helse og ivareta landets, bedriftenes og enkeltpersoners økonomiske situasjon. Retten viser til at dersom det nasjonale smittetrykket øker vil det gå vesentlig utover den økonomiske situasjonen og ha negative konsekvenser for voksne og barns fysiske og psykiske helse.  

For at et inngrep skal rettferdiggjøres må det veies opp mot formålet, altså hytteinteressen veid opp mot liv og helse. Som lagmannsretten uttaler:

«I denne sammenheng er det av betydning at alle inngrepene er gjort for å beskytte liv, helse og økonomi med mål om å kontrollere og redusere de nasjonale konsekvensene av en verdensomspennende pandemi som oppstod brått og spredte seg raskt».

Helt konkret uttaler lagmannsretten:

  • «…inngrepene i retten til hjem og familieliv er nokså tyngende for hytteeierne. [..] Samtidig griper ikke karanteneplikten direkte inn i kjernen av deres rett til hjem og familieliv.»
  • «Karanteneplikten griper heller ikke direkte inn i eiendomsretten»
  • «Karanteneplikten griper heller ikke inn i kjernen av bevegelsesfriheten.»

Som retten konkluderer med:

«Lagmannsretten kan ikke se at disse hytteeierne rammes særlig hardt».

På det grunnlag lander lagmannsretten på at det ikke foreligger brudd på menneskerettighetene som nedfelt i Grunnloven eller EMK.

Hytteeierne har uttalt at de vurderer å anke til Høyesterett. Det blir spennende å se hvilket menneskerettslig vern landets høyeste domstol mener en hyttetur bør ha.   

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Sticos holder deg oppdatert: