Moms på julegaver?

Moms på julegaver?

Julen nærmer seg med stormskritt og det er duket for julebord og gavedryss. Men jul eller ikke jul – det er alltid et spørsmål om fradragsrett. Er det fradrag for inngående merverdiavgift på kostnadene til julebordet og julegavene?

Mette Nordlie, rådgiver i Sticos

Oppmerksomheter som blomster, julekurver, konfekter eller lignende som arbeidsgiver gir til sine ansatte skal normalt ikke lønnsinnberettes da slike oppmerksomheter anses som skattefrie gaver.

Kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser kan også motta enkle oppmerksomheter, beløpsmessig begrenset til satser i årlige takseringsregler. For 2017 er beløpet kr 260 per gave.

I begge tilfeller vil giver av julegavene ha skattemessig fradrag for anskaffelse av enkle oppmerksomheter.

Fradrag for inngående merverdiavgift?

Men hva med merverdiavgiften, foreligger det også fradrag for inngående merverdiavgift?

Så fremt anskaffelsen er til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet foreligger det etter hovedregelen fradragsrett for inngående merverdiavgift. Men noen begrensninger i fradragsretten følger av loven som blant annet fradrag for utgifter til gaver og sosiale tilstelninger. Begrunnelsen for det er at anskaffelsene ofte har karakter av forbruk og lovgiver vil at slikt forbruk skal belastes med merverdiavgift.

Fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av enkle oppmerksomheter som julegaver vil altså være avskåret. Det skilles ikke mellom de tilfeller hvor gaven gis internt til ansatte, aksjonærer eller pensjonister, eller hvor gaven gis til eksterne som kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. Det spiller heller ingen rolle om oppmerksomheten gis med gavehensikt eller i reklameøyemed – fradragsretten er avskåret uansett.

Det vil derfor ikke avhjelpe om julegaven påføres eksempelvis givers navn eller logo slik at gaven får en reklameeffekt. Fradragsbegrensningen gjelder nemlig også for reklamegaver.

Påløpt merverdiavgift blir dermed en kostnad. Det vanlige er at den ikke-fradragsberettigede merverdiavgiften blir kostnadsført sammen med nettokostnaden for julegaven.

Når gaven er julebord

Dersom oppmerksomheten består av et julebord, en julelunsj eller et måltid på restaurant, vil heller ikke merverdiavgift ved slike innkjøp være fradragsberettiget. Dette gjelder uansett beløpets størrelse da retten til fradrag for inngående merverdiavgift er avskåret for utgifter til servering og representasjon. Alle former for oppvartning av ansatte, pensjonister, kunder og andre samarbeidspartnere på restaurant vil ikke være fradragsberettiget uansett om utgiften rent faktisk knytter seg til mat, drikke eller underholdning. Avskjæringsbestemmelsen gjelder selv om bespisning skjer mens den ansatte er på jobb og restaurantbesøket inngår som en del av arbeidet for den ansatte. Arbeidsgiver vil ikke ha fradragsrett for inngående merverdiavgift, verken for andel kostnad som gjelder den ansatte (på jobb) eller øvrig bespisende.

Fradragsretten er også avskåret for inngående merverdiavgift på anskaffelser som overnatting og transport ved arrangementer som julebord eller andre tilstelninger av sosial art.

Gaver av bagatellmessig verdi

Men fortvil ikke, det er en liten åpning: Med unntak for utgifter til servering og representasjon gjelder begrensningen i fradragsretten likevel ikke dersom selve oppmerksomheten er av bagatellmessig verdi. Beløpsgrensen for bagatellmessig verdi er for tiden kr 100 inklusive merverdiavgift og refererer seg til alminnelig omsetningsverdi. Alminnelig omsetningsverdi er det vederlaget virksomheten ville ha krevd ved salg av samme slags vare. Det er verdien på den enkelte gjenstand som er avgjørende for beløpsgrensen.

Det er altså likevel fradragsrett dersom julegaven eller lignende for den enkelte mottaker ikke har en verdi som overstiger brutto kr 100.

Det samme gjelder kompensasjon etter kompensasjonsloven. Kompensasjonsadgangen er avskåret for julegaver og lignende, med mindre anskaffelsen er av bagatellmessig verdi.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos Fagstoff


Vårt fagteam holder deg oppdatert med nyheter og aktuelt fagstoff innen regnskap og økonomi, HR og HMS, lønn og personal og Personvern/GDPR. 

Sticos gir deg trygghet og smarte løsninger.

TEMA