Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Anskaffelsesloven og ny forskrift på høring

Anskaffelsesloven og ny forskrift på høring

Forslag til ny forskrift med krav til bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser, sendes nå ut på høring fra Kunnskapsdepartementet. Høringsfristen er satt til 16.10.2016.

Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos

I juni 2016 ble ny lov om offentlige anskaffelser vedtatt, og den foreslåtte forskriften skal vedtas med hjemmel i lovens § 7 om krav til lærlingeordning.

Forskriften er foreslått å skulle gjelde for statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer, samt sammenslutninger med en eller flere slike organer.

Forskriften skal gjelde ved inngåelse av kontrakter innen bygge- og anleggsbransjen med en varighet over tre måneder med en nærmere fastslått verdi.

Bakgrunn

Mangel på faglært arbeidskraft i flere bransjer, samtidig som mange søkere blir stående uten lærekontrakt, er en utfordring for både de som ikke får fullført sin utdanning, utdanningssystemet og arbeidslivet.

Ved å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser skal dette gi et viktig signal om at offentlige virksomheter ønsker å støtte opp om bedrifter som satser på langsiktig utvikling av fagarbeidere og fagkompetanse. Regjeringen mener også at det kan være positivt for rekrutteringen til fag- og yrkesopplæringen og kompetanseutviklingen for fagarbeidere og bedrifter. 

Forslaget til ny forskrift kan leses her

 

 

 


Sticos holder deg oppdatert: