Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Dokumentasjon av lovpålagte helse- og omsorgstjenester

Dokumentasjon av lovpålagte helse- og omsorgstjenester

Hvilken dokumentasjon må foreligge i regnskapet for å kunne kreve kompensasjon for merverdiavgift? Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse av 8. april 2022 uttalt seg nærmere om kravet til dokumentasjon, og presiserer at det er kommunen som skal utstede nødvendig dokumentasjon i denne sammenheng.  

Beate Rognes, rådgiver i Sticos

Private virksomheter som produserer helse- og omsorgstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov, kan kreve kompensasjon for merverdiavgift. 

Krav om kompensasjon må dokumenteres i regnskapet. Dette har vært praktisert slik at kopi av tildelingsvedtakene må ligge ved virksomhetens regnskap. Et alternativ til å oversende selve vedtakene, er at kommunen utsteder en skriftlig oppstilling av opplysningene fra vedtaket. Den alternative oppstillingen godtas som dokumentasjon. 

Kommunale vedtak

Lovpålagte omsorgstjenester og sosiale tjenester/barneverntjenester utøves gjennom en nærmere prøving fra kommunen selv gjennom et vedtaksbasert regime. Den lovpålagte tjenesten blir definert og fastlagt gjennom vedtak fra kommunen. Kommunen kan oppfylle vedtaket ved å inngå avtale med private virksomheter om å produsere tjenesten. 

Dokumentasjon

Krav om kompensasjon må dokumenteres i regnskapet. Det som må ligge ved regnskapet er informasjon fra kommunen om at det gjelder en lovpålagt helse- eller omsorgstjeneste og angivelse av den konkrete lovhjemmelen som vedtakene bygger på. Kravet har vært praktisert slik at kopi av tildelingsvedtakene må ligge ved virksomhetens regnskap.

I stedet for å legge ved selve vedtakene kan kommunen inkludere relevante opplysninger fra vedtakene inn i andre dokumenter som formelt ikke er selve vedtakene. Den alternative oppstillingen må gi virksomheten en bekreftelse av hvert enkelt tildelingsvedtak, og inneholde de samme opplysninger som et vedtak som er sladdet. 

Skattedirektoratet presiserer at denne dokumentasjonen må være utarbeidet av kommunen selv. 

Vil du lære mer merverdiavgift? Sjekk ut våre populære nettkurs

Alternativ oppstilling

Opplysningene som gjengis fra vedtaket kan være stikkordsmessige og kort beskrevet, men må som et minimum inneholde følgende opplysninger:

  • Vedtakets dato
  • Hjemmel
  • Kort beskrivelse av hvilke tjenester som er innvilget, herunder omfanget dersom dette er angitt i vedtaket
  • Periode (hvor lenge vedtaket gjelder)
  • Klientinformasjon (for eksempel et klientnummer)

Eksempel

Et eksempel på en alternativ oppstilling kan være:

«Den kommunale hjemmehjelpstjenestens klientnummer: 1060.

Vedtaksdato: 1. mars 2022.

Perioden: Fra 1. mars til 31. desember 2022.

Hjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, jf. § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, jf. 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b annet ledd.

Tiltaket: Vask i hjemmet to timer hver 14. dag.»

Faktura 

Det understrekes at faktura fra den private virksomheten ikke alene er tilstrekkelig dokumentasjon. Fakturaen må kunne knyttes til vedtaket eller annen dokumentasjon (oppstilling), som er utarbeidet av kommunen. Dette kan for eksempel gjøres ved å henvise direkte til vedtaket i salgsdokumentet eller ved å bruke samme identifikasjon i salgsdokumentet som i vedtaket (klientnummer eller lignende). 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev


Sticos holder deg oppdatert: